Naše aktivity

Společenské aktivity Muzea a významné projekty

 • Pěchotní srub se stává každoročně aktivní kulisou největších bojových ukázek v ČR – AKCE CIHELNA pořádaných společně s Armádou ČR a historickými kluby.
 • V minulosti byly organizovány Dětské dny VHK ERIKA Brno zaměřené na sportovní akce, soutěže a zábavné vzdělávání dětí a mládeže v oblasti historie naší vlasti a protidrogovou prevenci.
 • Společně se studenty společensko-vědních oborů středních škol, gymnázií a univerzit se pořádají na srubu organizované prohlídky s diskusemi o národních dějinách a soužití Čechů, Němců a Poláků ve 20. století s výlety do okolí.
 • Muzeum se zapojuje do všech aktivit podporujících turistický ruch a systém přístupnosti jednotlivých objektů a tematických muzeí.
 • Muzeum je spoluzakladatelem významných obecně prospěšných společností Králický Sněžník a Králická pevnostní oblast a formou členství ve správních a dozorčích radách obou společností se podílí na jejich činnosti.
 • Účast na FORT EXPO FORUM – mezinárodním setkání pevnostních muzeí v Náchodě, FORT FEST v Králíkách, veletrhu REGIONTOUR v Brně a veletrhu Holiday World v Praze.
 • Účast na populární akci „Pražská muzejní noc“ s prezentací Muzea a Králík.
 • Účast na Festivalu muzejních nocí ČR „Muzejní noc Na cihelně“ v Králíkách (8 ročníků).
 • Účast na mezinárodní konferenci „Digitální zpřístupnění kulturního dědictví“ v Praze (2009).
 • Zřízení národního Památníku obětem internace Králíky v klášteře redemptoristů na Hoře Matky Boží v Králíkách – Dolní Hedeči (příprava 2006–2011).
 • Podepsání Memoranda o spolupráci mezi Celní správou České republiky, Colným riaditeĺstvom Slovenskej republiky a Muzeem K-S 14 „U cihelny“ (2011).
 • Mezinárodní konference k 100. výročí narození četaře Arnošta Hrada v Praze – Grabově vile (2014).
 • Obdržení ceny „Český Patriot“ od Asociace nositelů legionářských tradic (Z. Bárta) (2014).
 • Vydání dvou záslužných medailí Muzea (Medaile četaře Arnošta Hrada a Medaile Pěchotního srubu K-S 14 „U CIHELNY“ I.– III. stupeň) (2014).
 • Obdržení Dětské Mírové ceny – ANDĚL PRO LEPŠÍ SVĚT pro čet. A. Hrada. i. m. od žáků Školičky základů umělecké práce pro děti z Malé Morávky při galerii U Šťastných Bobtailů (2015).
 • Návštěva prezidenta republiky M. Zemana v Muzeu a pieta u busty četaře A. Hrada (2015).
 • Prezentace záchrany fondu padákové techniky bývalého národního podniku Kras Chornice na konferenci Českého komitétu Modrého štítu v Národním archivu v Praze (2015).
 • Memoriál četaře Arnošta Hrada s Krajským vojenským velitelstvím Pardubice (2016-2023).
 • Provoz Návštěvnického centra Králického Sněžníku (2023).
 • Projekt „Althannův sál“ (rozpracováno).


  Nejvýznamnější výstavy a expozice:

 • Výstava Čs. armáda před mnichovskou zradou 1938 (2004)
 • Výstava Činnost Národní protidrogové centrály PČR (2005)
 • Výstava Zločiny komunismu – „Lidé proti lidem“ (2006)
 • Expozice Život četaře Arnošta Hrada (2007)
 • Expozice Finanční stráž Republiky československé 1918 –1948 (2009)
 • Expozice Návrat čs. legií do vlasti a vývoj čs. armády do roku 1938 (2012)
 • Expozice Památník obětem internace Králíky, samostatná expozice v klášteře v Králíkách (2012, obnoveno 2022 v budově na Velkém náměstí čp. 367)
 • Expozice Východočeský památník celnictví (2018)

Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.