Historie objektu

Dne 2. října 1994 byla na objektu za účasti nejvyšších představitelů armády odhalena pamětní deska četaři Arnoštu Hradovi, který se tragickou událostí z roku 1938 stal ústřední postavou dějin tohoto místa. Následně zcizená deska byla obnovena nákladem Společnosti přátel čs. opevnění v roce 1998. Srub samotný byl vyčištěn a neustále probíhají postupné konzervační a rekonstrukční práce. Na objektu od roku 1998 pracovala skupina dobrovolníků především z oblasti Královéhradeckého kraje, která zpřístupnila pravou střeleckou místnost a podzemní prostory objektu. Od roku 2002 správu muzea a opravy objektu pro město Králíky zajišťuje nevládní spolek Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z.s. Objekt byl zpřístupněn veřejnosti. Byly nainstalovány tématické expozice a výstavy, zejména památníky čet. A.Hrada a Finanční stráže. Muzeum je významným turistickým cílem a pietním místem v Pardubickém kraji a zabývá se pohnutou historií státu a národa. Další návazná expozice Muzea K-S 14 s historií celnictví byla zpřístupněna na Velkém náměstí 367 v Králíkách v roce 2019.

V okolí objektu je postupně obnovován překážkový systém. V objektu jsou prováděny konzervátorské práce a opravy kovových a betonových částí, probíhají práce k zajištění odvodnění a izolace objektu od nepříznivých vlivů počasí a odstranění poškození způsobených na objektu za II. světové války a po ní.


Technické a taktické parametry


Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ je oboustranný dvoukřídlý objekt, který byl vybetonován ve dnech 29. září až 8. října 1936 a na jeho stavbu se spotřebovalo 2 110 m3 betonu. Výzbroj objektu tvořily dva protitankové kanóny spřažené s těžkým kulometem, dvě dvojčata těžkých kulometů, těžký kulomet v sólo provedení, 9cm minomet a pět lehkých kulometů. Na objektu byly osazeny dva pancéřové pěchotní zvony.

Technické a taktické parametry Technické a taktické parametry Technické a taktické parametry Technické a taktické parametry Technické a taktické parametry Technické a taktické parametry
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ v proměnách času:

Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKA

Naše Muzeum hledá dobrovolníka pro a průvodcovskou činnost nad 18 let v naší pevnosti K-S 14 s mnohaletou tradicí a pohnutou historií.

Bez čeho to nejde: Maximální zájem o věc a elementární znalost historie, vlastní vozidlo, seriózní vystupování, dobrou výslovnost, samostatnost a spolehlivost, bezúhonnost. Uvítáme mimořádnou schopnost pracovat v týmu. Nabízíme vynikající nevšední zázemí v místě s možností ubytování v případě dojíždění, vstup do muzeí a galerií v ČR a SR zdarma.

Bližší informace na ks14muzeum@seznam.cz.