GDPR

Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z.s., Viniční 136, 615 00 Brno, IČ: 64329607

Vážení členové a čekatelé členství ve VHKEB a návštěvníci internetových stránek a profilů sekcí na sociálních sítích!

V souvislosti s nařízením EU 2016/789 GDPR si vás dovolujeme informovat, že na fotografiích a kamerových záznamech pořizovaných za účelem informování široké veřejnosti a obecné dokumentace akcí, které pořádá nebo se jich účastní členové Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z.s. jsou zobrazena osobní data. Ke zpracování osobních či citlivých údajů na internetových stránkách a na sociálních sítích nedochází a nejsou zde webové formuláře. Na popiscích fotografií jsou používány zásadně přezdívky členů nebo čekatelů na členství v zapsaném spolku Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z.s. a ztotožnění jiných osob se neuvádí.

V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů se můžete obrátit na Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z.s. prostřednictvím:
a) datové schránky: yhvz8vx,
b) poštou na adresu: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z.s., Viniční 136, 615 00 Brno.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám příjemné prohlížení a počtení!


Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.