Kdo byl Arnošt Hrad?

Četař Arnošt Hrad, zástupce velitele srubu a příslušník hraničářského pluku č. 6, při odstoupení pohraničních území Třetí říši odmítl odejít z objektu a spáchal sebevraždu zastřelením.

Byl pohřben 10. října 1938 v Praze-Bohnicích.

Podle výpovědí pamětníků se pohřeb stal tichou demonstrací nesouhlasu s kapitulací. Je to nesmazatelná připomínka odhodlání tehdejších příslušníků armády bránit republiku s nasazením svých životů.

Bolestivý ústup z hranice jako první připomenula pamětní deska umístěná na stěně srubu „ilegálně“ v říjnu roku 1988 několika nadšenci z pozdější Společnosti přátel čs. opevnění. Ta na objektu vydržela cca jeden rok. Dne 2. října 1994 pak byla na srubu odhalena oficiální pamětní deska četaři Arnoštu Hradovi a to za účasti nejvyšších představitelů AČR. Následně zcizená deska byla obnovena nákladem Společnosti přátel čs. opevnění v roce 1998 při příležitosti akce „Bouda 98“. Tato deska je umístěna ve vstupní chodbičce do srubu a zde připomíná návštěvníkům smutné dny měsíce října 1938.

Od roku 2002 je v minometné místnosti umístěna stálá expozice o životě tohoto četaře s pietním místem tvořícím bustu Arnošta Hrada od brněnského sochaře Ondřeje Štočka. Toto místo se stalo tradičním centrem důstojných vzpomínkových setkání připomínající osudy čs. republiky v době událostí r. 1938 a související oběti.

Blíže o životě A. Hrada: Sicha Richard M., četař Arnošt Hrad příběh z pohraničí, ISBN:978-80-904267-0-2
Údaje o vydání: Vyd. 1. Nakladatelské údaje: Králíky : Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny", 2008, 50 s., [18] s. obr. příl. : il., portréty, faksim., plány, geneal. tabulky
Edice: Průvodci výstavami a expozicemi


Biografii lze zakoupit v Muzeu K-S 14.Pamětní deska je společně s památným místem četaře A. Hrada evidovaná dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech jako válečný hrob č. CZE5305-6981 v evidenci Ministerstva obrany ČR:

Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.