Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky

Jazykové verze Česká verze stránek English Version Deutsch Wersja polska

Úvodní stránka

Aktuality


new

Tisková zpráva – Muzeum K-S 14 Králíky

Návštěva generálního ředitele GŘC ČR

Dne 19. srpna 2016 navštívil Muzeum čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ nový generální ředitel Generálního ředitelství cel plk. Mgr. Milan Poulíček. Expozice v pevnosti si prohlédl v doprovodu ředitele celního úřadu Pardubice plk. Mgr. Jiřího Pražáka. Ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha seznámil generálního ředitele GŘC s činností Muzea a spolku. Návštěva si prohlédla expozice o čs. armádě i unikátní Památník Finanční stráže RČR, který je rovněž významným pietním místem Pardubického kraje. Plk. Poulíček ocenil zájmovou i odbornou činnost muzejníků a spolupráci s celními veterány. Během své návštěvy se seznámil s budováním rozsáhlejší expozice historie celnictví v nedalekých prostorách Muzea K-S 14 v Králíkách a s memorandem o spolupráci v oblasti tradic a celní historie uzavřeným mezi Muzeem K-S 14, GŘC ČR a Colným riaditeĺstvom Slovenské republiky v roce 2011. V Památníku Finanční stráže v podzemí srubu se poklonil památce zavražděných příslušníků Finanční stráže v době ohrožení republiky v roce 1938.

Zdroj: Muzeum K-S 14, Autor foto: A. Neterda


Tisková zpráva – Muzeum K-S 14 Králíky

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo rukopis knihy o koncentračním táboře Svatobořice

V Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách se dne 9.4.2016 se uskutečnil tradiční pietní akt k výročí narození četaře A. Hrada v pamětní síni (minometné) v podzemí pevnosti. Akt proběhl za organizace Východočeského klubu celních veteránů a s účastí ČsOL, veteránů Policie ČR, Vojensko-historického klubu Erika Brno a dalších spolků. Současně byl slavnostně Muzeu K-S 14 předán rukopis knihy "Poupata ožehlá nenávistí", který z rukou autorů manželů Havlových a pana Bohumila Brandejse (VKCV) převzal ředitel Muzea K-S 14, Ing. Richard M. Sicha. Unikátní kniha vypráví smutné příběhy obětí nacismu, tedy příbuzných osob kteří opustili někdejší Protektorát, aby se zapojili do zahraničního odboje. Příbuzní byli uvězněni právě v koncentračním táboře Svatobořice, místa utrpění a smrti nedaleko Hodonína. Rukopis bude uložen v depozitáři a knihovně generála Mašína Muzea K-S 14 pro paměť národa, ale jako důkaz badatelské a publikační práce občanů východočeského regionu. Kniha se dočkala celkem dvou vydání.Tisková zpráva – Pardubický kraj

V Králíkách vznikne za přispění kraje expozice věnovaná celníkům

V budově bývalého gymnázia v Králíkách bude vybudována expozice věnovaná historii celnictví, a to nejen na území našich zemí. Pardubický kraj přispěje Vojensko-historickému klubu ERIKA Brno, který je provozovatelem Muzea čs. pevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky, částkou 200 tisíc korun. Na svém čtvrtečním jednání příspěvek schválili krajští radní.

„Jedná se o druhou etapu rekonstrukce a pořízení vybavení do části budovy bývalého gymnázia, které nyní slouží jako zázemí, archiv a depozitář pro muzeum v pěchotním srubu K-S 14. V budoucnu by zde měl být představen vývoj celnictví od starověkého Egypta, přes středověk, až po období první republiky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Tato expozice je další z řady snah na zatraktivnění celého regionu a výborně doplní dnes již existující aktivity věnované vojenské historii,“ dodal hejtman Netolický, který také připomněl, že v minulém roce byly díky příspěvku kraje pořízeny základní vitríny a některé druhy replik dobového vybavení.

„Budování takto náročné expozice je mnohaletá práce. Vyzkoušeli jsme si to u obdobně složitých témat, se kterými jsme se museli potýkat. Jedná se například o jedinečný Památník obětem internace v klášteře na Hoře Matky Boží, který jsme připravovali šest let,“ sdělil ředitel Muzea K-S 14 Králíky Richard M. Sicha. Muzeum K-S 14 si téma celnictví nevybralo náhodou, jelikož disponuje rozsáhlým sbírkovým tematickým fondem a knihovnou z historie celnictví a pašeráctví na Králicku. V Pardubickém kraji se Muzeum K-S 14 zabývá především národními tématy z historie obrany, bezpečnosti státu a válek. Muzeum navíc letos převzalo profesní štafetu předsednictví v rámci Pardubické krajské sekce Asociace Muzeí a galerií České republiky (AMG ČR). Na únorovém zasedání v Litomyšli byl totiž Richard M. Sicha zvolen předsedou pro nadcházející období. V celostátním Senátu AMG ČR se bude zabývat v pracovní skupině zejména novou legislativou a Koncepcí rozvoje muzejnictví ČR na léta 2015 – 2020.

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/84385/v-kralikach-vznikne-za-prispeni-kraje-expozice-venovana-celnikum#


Tisková zpráva – Králická pevnostní oblast se prezentuje v Brně

Králická pevnostní oblast v Brně – na Regiontour a GO

Pevnostní muzea sdružená do obecně prospěšné společnosti Králická pevnostní oblast se prezentují v rámci informačního stánku Pardubického a Hradeckého kraje na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR a GO 2016 v Brně. Ve dnech 14. až 17. ledna 2016 nalezne zájemce prvorepublikové opevnění v pavilonu P, stánek č. 110. Graficky části stánku Pardubického kraje dominují velkoplošné fotografie – zachycující podzemní systém dělostřelecké tvrze Bouda a exteriér pěchotního srubu K – S 14 U cihelny. K dispozici jsou zájemcům prezentační a informační materiály a přítomni zástupci některých z muzeí.

Veletrh cestovního ruchu v Brně představuje největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě.

REGIONTOUR je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice. Účastní se jej klíčové subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR a jednotlivých regionů.

GO se zaměřuje na výjezdovou turistiku. Vedle tuzemských cestovních kanceláří a agentur se jej účastní poskytovatelé služeb cestovního ruchu v oblíbených zahraničních destinacích a zahraniční turistické centrály.

Prvorepublikové pevnostní pásmo uzavírající státní hranici mezi kótou Maliník a Zemskou bránou (dnes východní část Pardubického kraje) je obsahem unikátního projektu s názvem „Králická pevnostní oblast“. Představovalo jeden z nejsilněji opevněných úseků hranic Republiky československé a mimořádné bylo i v rámci Evropy před II. světovou válkou. Intenzivní prací se zde v letech 1936–1938 stavebním firmám řízeným Ředitelstvím opevňovacích prací podařilo vybudovat celkem 247 pevnostních objektů různého typu, pro pevnostní jednotky zde armáda nechala postavit moderní kasárna, pevnostní silnice, rozsáhlou pevnostní telefonní síť a kilometry překážek proti nepřátelským tankům a pěchotě.

V současnosti se s těmito kdysi přísně tajenými pevnostními stavbami může návštěvník regionu seznámit prostřednictvím muzeí ve zpřístupněných pevnostních objektech, z nichž Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka a Vojenské muzeum Králíky jsou přístupné i v zimním období (!).

Zájemce o informace nemusí tedy až na Králicko, na veletrhu cestovního ruchu získá materiály o většině subjektů a aktivit ve zdejší turisticky mimořádně atraktivní oblasti.

Zdroj: Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.

new


Nová publikace Muzea K-S 14

Muzeum K-S 14 vydalo novou odbornou publikaci „Průvodce sbírkami a knihovou Muzea“ od autora Richarda M. Sichy. Obsahuje rozbor sbírkotvorné činnosti Muzea za celou dobru jeho existence a charakteristiku jeho muzejní činnosti. Obsahem jsou také specifické sbírky v oboru fortifikace, celnictví, finanční stráž, ale najdete zde také regionální sbírky v oblasti textilní výroby 19. a 20. století se zaměřením na armádu. Prostor je rovněž věnován Památníku obětem internace Králíky a související sbírce "Králickému pokladu Redemptoristů", které Muzeum spravuje. Lze v ní nalézt také stručný průvodce písemnými fondy a odbornou knihovnou obsahuje 16 stran barevných příloh a vyobrazení. K dostání v Muzeu K-S 14, IC Králíky nebo v síti KPO.

ISBN: 978-80-904267-8-8 newPrezident republiky navštívil Muzeum K-S 14 „U cihelny“ a uctil památku četaře A. Hrada

Prezident republiky Miloš Zeman navštívil dne 3. listopadu 2015 v rámci své plánované návštěvy Pardubického kraje Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“, kde uctil památku četaře Arnošta Hrada položením květin k jeho bustě v podzemí objektu. Pana prezidenta doprovodil hejtman Pardubického kraje Dr. Martin Netolický, ředitel vojenské kanceláře prezidenta republiky gen. Rostislav Pilz a další hosté.
Po přivítaní ředitelem Muzea Ing. Richardem M. Sichou a průvodcem panem A. Neterdou si prohlédl pan prezident části interiéru srubu se stálými expozicemi reprezentujícími především témata vzniku samostatného státu a armády a výstavu věnovanou čs. legiím. Během návštěvy jej zaujala také dochovaná část střely „Röchling“ jako pozůstatek po zkouškách německé armády z II. světové války, která se nachází pod levým bojovým zvonem. Pozitivně ohodnotil sbírkotvornou činnost Muzea slovy „Myslím, že se vám podařilo shromáždit celou řadu unikátů". Jeho pozornosti neunikla ani neobvyklá příručka někdejšího Ministerstva války z roku 1919 pod názvem „Válečný sňatek“ nebo fotografie a části pozůstalostí generálů – legionářů, zejména generála Stanislava Čečka, který v roce 1923 zastával funkci přednosty vojenské kanceláře prezidenta republiky.
I když návštěva pevnosti byla časově uzpůsobena jeho dalšímu plánovanému programu v Pardubickém kraji, není bez zajímavosti, že jednalo o druhou návštěvu vrchního velitele ozbrojených sil se zaměřením na čs. opevnění od doby, kdy jej navštívil někdejší prezident E. Beneš. S odstupem času samozřejmě již v jiných historických souvislostech. Po prohlídce Muzea K-S 14 se konala v chatě sousedního Vojenského muzea Králíky krátká tematická beseda s panem prezidentem a představiteli Krajského vojenského velitelství Pardubice, Velitelství aktivních záloh, starostkou města Janou Ponocnou, ředitelem VMK Markem Bartošem a zástupci Králické pevnostní oblasti Petrem Štemberkem a dalšími hosty. Po krátké diskusi věnované zejména historii obrany státu prezident Zeman odjel, aby pokračoval ve svém programu v rámci regionu.
(text: Muzeum K-S 14, fotografie: Pardubický kraj)

Prezident

Prezident

PrezidentZáchrana archivního fondu poválečné výroby padáků Muzeem K-S 14

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem uspořádal dne 13. 10. 2015 v Konferenčním sále Národního archivu konferenci "Ztráty a nálezy aneb Příklady dobré a špatné praxe tvorby Národního archivního dědictví nejen pohledem archivářů". V odpoledním bloku byl přednesen i regionální příspěvek ředitele Muzea K-S 14 Ing. Richarda M. Sichy pod názvem "Záchrana fondu výrobní dokumentace padákové techniky KRAS, n. p. Chornice. Péče o písemné fondy Muzea čs. opevnění z let 1935-1938, Pěchotního srubu K-S 14 "U cihelny" Králíky a jejich zpřístupnění badatelům v podmínkách nestátní soukromoprávní instituce." Prezentovány byly zkušenosti v oblasti péče o movité kulturní dědictví v neziskovém sektoru. Tento zajímavý a unikátní fond je k dispozici badatelům v Knihovně generála Mašína v Muzeu K-S 14 na pracovišti Velké nám. 367 již od dubna tohoto roku a byl úspěšně zinventarizován. Oborově fond spadá do problematiky vojenské textilní výroby a odvětvím také do "letectví a kosmonautiky". Na konferenci zazněla také přednáška Mgr. Heleny Pochobradské, Ph.D. ze Státního oblastního archivu v Zámrsku pod názvem "Podnikové archivnictví jako fenomén československého archivnictví 2. poloviny 20. století" a řada dalších příspěvků z celé ČR. Součástí konference bude vydání celostátního sborníku příspěvků.

Záchrana archivního fondu poválečné výroby padáků Muzeem K-S

Záchrana archivního fondu poválečné výroby padáků Muzeem K-S

Záchrana archivního fondu poválečné výroby padáků Muzeem K-S

Záchrana archivního fondu poválečné výroby padáků Muzeem K-SMuzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět“

Muzeum čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ obdrželo v neděli dne 11. října 2015 za četaře Arnošta Hrada, i. m., Dětskou Mírovou cenu - ANDĚLA PRO LEPŠÍ SVĚT od žáků Školičky základů umělecké práce pro děti z Malé Morávky při galerii U Šťastných Bobtailů. Moc děkujeme!  

Tento akt byl pro nás velkým překvapením a povzbuzením zejména pro to, co děláme jako dobrovolníci. Máme zase o čem přemýšlet, protože Arnoštův čin stále oslovuje lidi a slouží nám jako ohlédnutí do naší minulosti s otazníky k obraně vlasti. Na andělovi mě nejvíce potěšilo, že pochází ze srdce a od dětí. Děti si vybraly četaře Hrada, o jehož památku i odkaz v Muzeu K-S 14 pečujeme, o kterém slyšely na dálku a v televizi a jehož příběh si našly na internetu. Je pro nás velmi zavazující, že držitelé „Dětské mírové cenu - Anděla pro lepší svět“ jsou tak inspirativní osobnosti, jako byl např. Sir Nicholas G. Winton, prezident T. G. Masaryk, J. S. Dalajláma nebo Svatý Otec František, ale třeba také někdejší mluvčí Charty 77, zpěvačka Marta Kubišová nebo vojáci zranění ve válce s terorismem. Projekt vznikl z iniciativy paní Vaculíkové z Malé Morávky, která založila Školičku základů umělecké práce pro děti v Malé Morávce a řadu let tak rozdává radost.

Byl jsem velmi překvapen, protože vše bylo rychlé, telefonické a spontánní. Paní Vaculíková mi sdělila prostě a rázně, že si děti vybraly příběh četaře Arnošta Hrada a zda je možné Anděla brzy předat. Následně jsem si nastudoval, o co přesně jde. Přiznám se, že jsem to hned netušil. Aktivita paní Vaculíkové, která učí děti dřevořezbě je fantastická. Hodně mi to připomíná naši cestu – i my se snažíme dělat něco, co má v životě smysl, překonáváme překážky a mnohdy i zlobu. Je to vždy o komunikaci s lidmi a o něčem, když se ohlédnu tak už 20 let zpátky. Událostí, které si připomínáme jako paměťová instituce formou Muzea včetně činu A. Hrada si lidé všímají a reagují, třeba i tímto způsobem.

K iniciativě a nápadu s anděly od dětí mám obdiv. Děti si vybírají osobnosti z dějin, ze života a něco tvoří a přemýšlejí u toho. Anděl není jen dřevořezba, je to poselství, neboť byl povýšen na Dětskou mírovou cenu otcem sídelním biskupem Ostravsko-opavským Františkem Václavem Lobkowiczem. Předání bylo opravdu dojemné, protože paní Vaculíková s děvčaty Helenkou a Hankou měly svojí vlajku – ručně malovanou standartu, kterou rozvinuly a položily v pamětní síni v Muzeu K-S 14 četaři Hradovi - i malý věnec z jehličí. Myslím, že vše bylo, jak má být. V informačním věku tabletů a chytrých mobilů, které nás všechny pohlcují, je pro děti méně obvyklé se někam vydat a něco dělat, „akčně“ řešit.

Paní Vaculíkové i malým návštěvnicím jsme potom ukázali celou pevnost. Byl proveden zápis v pamětní knize, a protože byla zima, tak následovalo pozvání na kávu, kofolu a bábovku, ale to už se povídalo v kanceláři a Knihovně generála Mašína u nás na náměstí. Bylo to poutavé, protože jsme si prohlíželi album Školičky základů umělecké práce pro děti, kterému říkají „chlubítko“. Myslím, že jsme přišli taky na jiné myšlenky. Byla dobrá atmosféra. Myslím, že taková aktivita si zaslouží pozornost široké veřejnosti.

Ing. Richard M. Sicha
ředitel Muzea K-S 14 a Památníku obětem internace Králíky

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět


Naše Muzeum hledá dobrovolníka pro a průvodcovskou činnost nad 18 let v naší prestižní pevnosti K-S 14 s mnohaletou tradicí a pohnutou historií.

Bez čeho to nejde: Maximální zájem o věc a elementární znalost historie, dop. vlastní vozidlo, dostatek volného času pro tento zájem, trpělivost v malém konzervativním týmu, seriózní vystupování, dobrou výslovnost, samostatnost a spolehlivost, zručnost absolutní bezúhonnost. Uvítáme mimořádnou schopnost pracovat v týmu. Nabízíme vynikající nevšední zázemí v místě s možností ubytování v případě dojíždění, vstup do muzeí a galerií v ČR a SR zdarma a další.

Bližší informace na ks14muzeum@seznam.cz.
Prosíme v dobrém obdivovatele opevnění, kteří volný čas na takto tvrdý koníček např. dojíždění nemají, aby nás spíše nekontaktovali.

Kdo jej má ať neváhá.
Těšíme se spolupráci!

aktualitaTisková zpráva – Pardubický kraj – Králická pevnostní oblast – Sportovně branný dětský den

Sportovně branný dětský den v Králické pevnostní oblasti 

Sobota 30. května 2015 

Již šestý ročník Sportovně branného dětského dne v Králické pevnostní oblasti (KPO) pro děti, jejich rodiče a prarodiče začne v obvyklém čase od 9.30 do 11.30 hodin ve vstupním areálu Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka. 

Na začátku akce obdrží děti tradičně kartičku pro zapisování bodů získaných v bodovaných disciplínách, malé občerstvení na cestu (v podobě nápoje a oplatky). Následně se účastníci začnou přesouvat (včetně svého doprovodu) pod vedením organizátorů ze vstupního areálu podzemím tvrze Hůrka až na její povrch, odtud sestoupí směrem k lehkým objektům (řopíkům) č. 111 a 112 a následně přejdou přes srub K – S 14 U cihelny do Vojenského muzea Králíky. 

Celá uvedená trasa bude zahrnovat sportovní a soutěžní stanoviště i naučné disciplíny (jízda na vysuté lanovce, střelba dětským lukem, střelba dětskou kuší, tunel odvahy, schodiště vytrvalosti, orientace v terénu, střelba ze vzduchovky, hod granátem, základy zdravovědy, hod obručí na cíl, malířská soutěž, laserová střelnice, paintballová střelnice, jízdy bojovým vozidlem pěchoty případně jinou velkou vojenskou technikou…). 

Program naznačí, zda naše děti už definitivně ztratily branné a sebeobranné schopnosti, nebo z některých v budoucnu přece jen vyrostou sportovci a dobří obránci Vlasti!

Některé disciplíny si budou moci vyzkoušet i rodiče a prarodiče. Časová náročnost bude cca 180–200 minut. Zakončení programu je situováno do prostoru Vojenského muzea, kde každý dětský účastník obdrží nejen drobný dárek, ale také občerstvení – grilované párky/klobásy, pečivo, nápoj. 

Vstupné: děti od 0 do 15 let zdarma, jeden dospělý člen doprovodu zdarma, ostatní dospělí členové doprovodu za dětské vstupné, nebo vstupné dobrovolné.

Pořádají: Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka ve spolupráci s Vojenským muzeem Králíky, Muzeem opevnění Králický řopík a Muzeem čs. opevnění z let 1935–1938 – Pěchotním srubem K – S 14 U cihelny. Na zajištění Sportovně branného dětského dne v KPO se budou podílet také Skauti ze skautského střediska A. Bartoše v Sezemicích spolu se studenty Vojenské střední školy a vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Akci finančně podpoří město Králíky.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.Tisková zpráva – Pardubický kraj – Králická pevnostní oblast – Toulavá kamera v KPO

V Králické pevnostní oblasti natáčela Toulavá kamera už pátou reportáž!

V Králické pevnostní oblasti každoročně roste návštěvnost. Faktorů, které se na této potěšitelné skutečnosti podílí, je celá řada. Vedle pokračujících rekonstrukčních a zpřístupňovacích prací, rozšiřování expozic, pořádání různých akcí pro nadšence, děti i širokou veřejnost, je to rovněž intenzivní propagační kampaň. Tu zajišťuje nejen Pardubický kraj, Sdružení obcí Orlicko, město Králíky, různé agentury a společnosti, ale v nemalé míře také sami provozovatelé muzeí a památníků. Ti před více než pěti lety pozvali do Králík také Toulavou kameru. 

První její reportáž byla věnována revitalizovanému a po rekonstrukci nově otevřenému Vojenskému muzeu Králíky. Vysílala se v červenci 2011. Pak se tým Toulavé kamery, tvořený redaktorkou Olgou Vavřenovou a kameramanem Pavlem Sekaninou, vrátil do Králík ještě několikrát. 

Jako druhá se vysílala v červenci 2013 reportáž Toulavé kamery o Muzeu opevnění dělostřelecké tvrzi Hůrka, i když byla natáčena až jako třetí v pořadí. Přeskočila tak reportáž pořízenou Toulavou kamerou v červnu 2013 na Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda. Ta se jako třetí vysílala na začátku září 2013.

Na konci dubna 2015 se „Toulavka“ ve stejném složení vrátila do Králík po čtvrté a natočila zde hned dvě reportáže. Jako první půjde do vysílání reportáž natočená v Muzeu čs. opevnění z let 1935–1938 – Pěchotním srubu K – S 14 „U cihelny“. Srubem provede diváky ředitel muzea Ing. Richard M. Sicha. Někdy v průběhu léta poslouží jako upoutávka na akci Cihelna pátá reportáž Toulavé kamery, věnovaná opět Vojenskému muzeu Králíky a dění kolem něj. Ve VMK prováděl Toulavku Marek Bartoš a Martin Večeř.

Reportáže výrazným způsobem posílí povědomí veřejnosti o muzeích a aktivitách v KPO a ve svém důsledku by měly pozitivně ovlivnit návštěvnost tohoto ojedinělého komplexu památek.

Závěrem je vhodné zdůraznit skutečnost, že Toulavá kamera nebyla v KPO samotná. V průběhu uplynulých několika let zde natáčely reportáže také další televizní štáby. Reportáží tak byla odvysílána celá řada… Králíky tak získaly na televizní obrazovce úctyhodný časový prostor a to bez nákladů, které jinak činí reklamu v televizi pro město finančně nedostupnou.

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.
Foto: Štěpán Ručka

Redaktorka Toulavé kamery paní Olga Vavřenová při výkladu ředitele Ing. Richarda M. Sichy v pravé střelecké místnosti srubu K – S 14 U cihelny.
Redaktorka Toulavé kamery paní Olga Vavřenová při výkladu ředitele Ing. Richarda M. Sichy v pravé střelecké místnosti srubu K – S 14 U cihelny.

Kameraman Toulavé kamery pan Pavel Sekanina při natáčení jízdy těžké techniky na polygonu Vojenského muzea Králíky.
Kameraman Toulavé kamery pan Pavel Sekanina při natáčení jízdy těžké techniky na polygonu Vojenského muzea Králíky.Zdeněk „Jesi“ Bárta z Muzea K-S 14 získal Cenu Český patriot 2014

V pátek 13. února 2015 udělila v Praze Asociace nositelů legionářských tradic Ceny Český patriot za rok 2014 osobnostem, které se podílejí na výchově k vlastenectví, hrdosti na Českou republiku a svou práci vykonávají ve svém volném čase, bezplatně a věnují se této činnosti kontinuálně celý svůj život.

Musím konstatovat, že pro náš dobrovolnický tým Muzea K-S 14 bylo velkým povzbuzením a překvapením, že mezi oceněné vlastence byl zařazen v kategorii Péče o pietní a památná místa i náš člen a kamarád Zdeněk „Jesi“ Bárta, kterého znám již nemálo let. Svůj čas tráví pravidelným dojížděním do Králík a navzdory všem problémům, které život přináší, zkrášluje objekt do podoby, jak jej budovali naši předci. Pevnost K-S 14 patří mezí významná pietní místa v ČR.

Zdeněk „Jesi“ Bárta je členem naší Sekce K-S 14 Králíky Vojensko - historického klubu ERIKA Brno a v Muzeu K-S 14 vykonává dobrovolnickou práci technika – průvodce již od roku 2002. Patří ke služebně nejstarším členům klubu. Díky jeho úsilí, technické erudici v oblasti stavebnictví, izolací, klempířství a další zručnosti a šikovnosti se podařilo srubu dát do důstojnou podobu. Po dlouhá léta přináší na objekt obětavě nejen svou práci, ale rovněž poskytuje darem materiál a přispívá na práce a provoz finančně. Patří k nejskalnějším dobrovolníkům muzea bez nároku na jakékoliv náhrady a pro objekt usilovně pracuje vždy, když je třeba. Má svůj podíl také na dlouhodobých pracích v pobočkách muzea, jako je jeho zázemí v Králíkách na Velkém náměstí, depozitáři, Knihovně generála Mašína a Památníku obětem internace na Hoře Matky Boží v klášteře na Dolní Hedeči, který jsme zbudovali v roce 2012. Ceny se udělují každoročně v kategorii: Mladý vlastenec, Péče o pietní a památná místa, Publicistická činnost, Výchovně-vzdělávací činnost, Zachování kulturního dědictví, Přínos české historii, Celoživotní dílo a Mimořádná cena za hrdinství.

Při zhlédnutí činnosti ANLET je patrné, že toto celostátní sdružení si vzácně váží všech, kteří přispívají k tomu, aby se nezapomínalo na minulost – a to s ohledem na žijící aktéry a hrdiny událostí v době nesvobody, kteří jak v první i druhé světové válce na bojištích i v domácím odboji, tak i v době komunistické totality stáli na straně svobody a demokracie a bojovali za ni. Každý památník, který je obnoven či postaven, každá pamětní deska nějaké osobnosti, dnes třeba zapomenuté, má smysl. Nejdůležitější však je nejen pomníky a pamětní desky zřizovat a stavět, ale také nezapomínat na ty, kteří jsou na nich připomínáni a dále šířit jejich skutky a jejich památku prostřednictvím výstav, besed a dalších kulturních akcí.

Paměť národa bývá někdy krátkodobá – vytěsňuje to nepříjemné, a k tomu bohužel patří i doby, kdy se válčilo, věznilo, odsuzovalo, vraždilo a mučilo. Kdo by se rád díval na takové hrůzy? Bohužel, jak stále opakuje jeden citát v různé podobě, pokud se nepoučíme z minulosti, budeme nuceni ji prožít znovu.

Na zahájení slavnostního večera v Domě armády v Praze uvedl moderátor René Černý k mikrofonu prezidenta ANLET ing. Jaroslava Houšku, který přivítal vzácné hosty, mezi nimiž byli členové společenských a neziskových organizací, klubů, spolků, váleční veteráni, badatelé i podnikatelé, pro něž není vlastenectví prázdným pojmem. Bylo pozitivní vidět Králíky a Muzeum K-S 14 na důstojném místě na tomto celostátním fóru v Praze. Zdeněk „Jesi“ Bárta z důvodu své nemoci v únoru převzal cenu v zastoupení a byla mu předána při příležitosti Pietního aktu na Pevnosti K-S 14 v dubnu.

Hudebním vystoupením zpestřil večer zpěvák Martin Maxa, který na závěr uvedl svou Píseň padlým věnovanou novodobým válečným veteránům působícím v Afghánistánu.

Hosté měli možnost zakoupit knihy, časopisy, odznaky a upomínkové předměty z produkce ANLET, a tím přispět k další činnosti této neziskové organizace. Ke zhlédnutí zde byla také putovní výstava Velká válka – Češi na bojištích Evropy, kterou připravil v loňském roce ANLET ve spolupráci s Centrem české historie. Výstava putuje po českých městech již od jara loňského roku, od příštího týdne je k vidění v Městském muzeu v Sedlčanech.

 Ceny pro české patrioty v národních barvách již tradičně vyrobila a darovala umělecká sklárna AJETO GLASS, která se v roce 2014 stala firmou roku a ANLET je velmi rád, že tato renomovaná česká sklářská huť s vynikajícími výtvarníky i skláři vytváří ceny pro české vlastence.  Akci ANLET podpořilo Ministerstvo obrany ČR, Vojenská zdravotní pojišťovna a pivovar Ferdinand.

Chtěl bych poděkovat za naši neziskovku nejen ANLETu, ale také dalším dobrovolníkům z našeho týmu na K-S 14, a za svou obětavost zaslouží pozornost, neboť bez nich odkaz našich předků jen velmi obtížně zachováme. Kéž by se zapojilo více takových.  Zapsal: S využitím článku Jindry Svitákové, Ing. Richard M. Sicha, ředitel Muzea K-S 14 „U cihelny“ Více zde: http://www.ceskypatriot.cz/news/ceny-cesky-patriot-2014-udeleny/

Zdeněk „Jesi“ Bárta z Muzea K-S 14 získal Cenu Český patriot 2014

Zdeněk „Jesi“ Bárta z Muzea K-S 14 získal Cenu Český patriot 2014Pro sběratele a turisty

V pevnosti je možno pořídit TURISTICKOU ZNÁMKU a zapojit se do akce CESTY KE HVĚZDÁM, karta č. 508. (Turistické karty.)

 znacka    známkaNAPIŠTE NÁM

KONTAKT

Muzeum čs. opevnění
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“
Králíky
Ředitel Ing. Richard M. SICHA
e-mail: rollo@centrum.cz 
Tel. průvodce pevnost:
737 928 569 
e-mail muzeum: ks14muzeum@seznam.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. číslo účtu: 229619776/0300

Adresa pro korespondenci:

VHK Erika Brno, z.s.
Sekce K-S 14 Králíky
Viniční 136
615 00 Brno

II. adresa pro korespondenci:

Muzeum K-S 14 „U cihelny“, Depozitář a katalogizace sbírek
Velké náměstí čp. 367
561 69 Králíky
tel.: 603 297 593

Zřizovatel muzea
pro město KRÁLÍKY: 


Zapsaný spolek – nezisková organizace, Vojensko-historický klub ERIKA Brno, Sekce K-S 14
IČ: 64329607

Návštěvní řád Muzea
Návštěvní řád Muzea
(pdf 101 kB)

známkaZnak

DO MUZEA

banner

Prezident
Prezident republiky
navštívil K-S 14


Kdo byl Arnošt Hrad?