Aktuality


Slavností akt k výročí vzniku Československa u Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“

Ve čtvrtek 28. října 2021 se před Pěchotním srubem K-S 14 "U cihelny" konal již tradiční slavnostní akt k 103. výročí vzniku samostatné Československé republiky za účasti pplk. Mgr. Juraje Kecskése, generálního ředitele Celní sekce Finanční správy SR, místostarosty města Králík Antonína Vyšohlída, ředitele Městského muzea v Žamberku Mgr. Petra Hažmuky, zástupců Celních úřadů, Československé obce legionářské a řady dalších hostů ze Slovenska a České republiky. Akce proběhla společně se Vzpomínkovou slavností na počest padlých příslušníků Finanční stráže RČS, kterou pořádá každoročně Východočeský klub celních veteránů ve spolupráci s Muzeem K-S 14 a dalšími organizacemi.

Při příležitosti slavnostního aktu byla ředitelem Muzea K-S 14 Ing. Richardem M. Sichou udělena Záslužná medaile četaře Arnošta Hrada panu Zdeňku Bártovi za dobrovolné celoživotní dílo ve prospěch Muzea K-S 14 a technické realizace stavební části muzejních expozic od roku 2001. Pan Bárta je nejen autorem řady technických řešení a úprav, ale řadu let také podporuje Muzeum materiálně. Jeho pomoc výrazně přispěla k úspěšnému dokončení muzejních expozic, jejichž financování je pro dobrovolnický spolek značně náročné a nelehké, a to jak Východočeský památník celnictví nebo Památník obětem internace v Králíkách.

Dále byly ředitelem muzea uděleny Záslužné medaile Pěchotního srubu K-S 14 „U CIHELNY“ I. stupně paní Věře Kutálkové za dlouhodobou soustavnou dobrovolnickou práci při akcích Muzea K-S 14, úpravě parkového prostranství u objektu pevnosti K-S 14 a dlouholetou podporu aktivit Muzea, a Ing. Stanislavu Krčmařovi, kpt. v.z. za dlouhodobou a soustavnou dobrovolnickou podporu muzejní Knihovny generála Mašína dary a akvizicemi odborné literatury a listinných sbírek a odbornou činnost v Muzeu v oboru kartografie a retrospektivní geografie území.

Ředitel Muzea K-S 14 Ing. Richard M. Sicha následně převzal z rukou předsedy Jednoty Valašské Meziříčí Československé obce legionářské Milana Pilmajera Pamětní medaili 100 let ČsOL za dlouholetou vynikající podporu činnosti Československé obce legionářské.

Foto (pietní akt): Michaela Wecker, Muzeum K-S 14

Slavností akt k výročí vzniku Československa u Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“


Slavností akt k výročí vzniku Československa u Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“


Slavností akt k výročí vzniku Československa u Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“


Slavností akt k výročí vzniku Československa u Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“


Slavností akt k výročí vzniku Československa u Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“


Slavností akt k výročí vzniku Československa u Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“


Slavností akt k výročí vzniku Československa u Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách

Dne 22. října se uskutečnila návštěva náměstka hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Ing. Romana Línka v právě rekonstruovaném Památníku obětem internace v Králíkách. Pan náměstek navštívil Památník, aby se seznámil se stavem projektu a společně s ředitelem Muzea K-S 14 Ing. Richardem M. Sichou projednali dlouhodobou činnost muzea a kulturní aktivity podporované krajem.

Památník obětem internace, který tvoří jednu z významných stálých expozic Muzea čs. opevnění K-S 14 „U cihelny“ je situován v historické budově bývalé školy na Velkém náměstí v Králíkách. Po přestěhování Památníku z kláštera na Hoře Matky Boží se návštěvníkům brzy naskytne pohled do expozice v novější podobě, rozšířené o problematiku zinscenovaných procesů z 50. let minulého století, které vyústily v justiční vraždy duchovních.

Novou podobu Památníku, který je tradičně tvořen převážně dobrovolníky Muzea K-S 14 podpořil nejen Pardubický kraj, ale i Konference vyšších představených mužských řeholí ČR. S ohledem na novou variantu prostor si projekt vyžádal náročná technická a bezpečnostní řešení. Jeho reinstalaci časově ovlivnila také pandemie COVID 19. Ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha představil na společném jednání stav rekonstrukce a plán otevření Památníku v roce 2022. Řeč byla o dalších odborných, kulturních a vzdělávacích aktivitách Muzea, které se zabývá klíčovými okamžiky národních dějin zasazenými především do regionu Králicka.

Připravovaný Památník s historickou expozicí je důstojnou připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950 – 1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Internačním klášterem v Králíkách v letech 1950 – 1961 prošlo celkem přes 500 osob. Mnozí z nich byli pro svoji víru a přesvědčení dále odsouzeni a vězněni v komunistických věznicích nebo táborech nucené práce na území tehdejší ČSR a někteří na následky útrap zemřeli. V Památníku je možnost seznámit se s osudy některých z nich. Historická expozice chronologicky přímo navazuje na expozici v Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ o historii a vývoji čs. státu do roku 1938 a některých souvislostech poválečného vývoje Československa.

Ing. Línek si prohlédl rovněž již třetí sezónu fungující expozici Východočeského památníku celnictví, která je dispozičně umístěna ve stejné budově. I rámec tohoto tématu přesahuje svým historickým obsahem region Pardubického kraje. Muzem tradičně spolupracuje s Pardubickým krajem a ostatními muzei v ČR a je významným prvkem turistického ruchu na Králicku.

Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách


Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách


Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách


Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách


Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách


Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách


Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách


Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách


Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách


Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách


Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v KrálíkáchVÍTEJ DOMA L1!

Části kanónu vz. 36 (L1) se vrací zpátky do naší Pevnosti

Po dlouhých 48 letech se do Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ vrací část jeho autentické výzbroje – těsnící koule a část pancéřové desky ke kanónu vz. 36. Zařízení, které se používalo ve střeleckých místnostech při osazení hlavní zbraně, zatím v tomto objektu nebylo možné vidět, neboť bylo od roku 1973 součástí sbírek dnešního Muzea Náchodska a umístěno na tvrzi Dobrošov. 

Jak se kanón vz. 36 do pevnosti dostal? Při odchodu čs. armády v říjnu 1938 byl pěchotní srub zbaven výzbroje i velké části vnitřního vybavení. O rok později, když byla část linie těžkého opevnění v okolí města Králíky vybrána německými odborníky pro zkoušky německých zbraní, připadla nejrozsáhlejší část programu právě na Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“. Do srubu byly během léta roku 1940 namontovány dva 4cm kanóny vz. 36 (L1), minomet a další zbraně. Samotné zkoušky probíhaly od října do listopadu téhož roku. Nejen srub, ale i oba kanóny při nich byly značně poškozeny. Kanón č. 167 byl poškozen méně, šel bez problémů vymontovat a byl odeslán na opravu do Škodovky. U druhého kanonu č. 272 došlo při postřelování k vážnějšímu poškození, hlaveň se zablokovala s těsnící koulí v čelním pancíři. V roce 1942 byla jedna část kanónu vyříznuta a odvezena do Škodovky, zbytek kanónu zůstal v pěchotním srubu až do roku 1973, kdy byl (před předáním srubu I. správě Ministerstva vnitra ČSSR) pracovníky Okresního muzea v Náchodě demontován a odvezen do dělostřelecké tvrzi Dobrošov.

Díky výborné muzejní spolupráci mezi Muzeem Náchodska a Muzeem K-S 14 „U cihelny“ se na své historické místo nyní postupně vrací původní mobiliář srubu, a to nejen zbytky kanónu č. 272, ale také komponenty dobové vzduchotechniky. Přípravu darovacího procesu mezi Královéhradeckým krajem a městem Králíky řešili ředitelé obou muzeí (Richard M. Sicha a Sixtus Bolom-Kotari) několik let a k jeho úspěšnému dokončení došlo na jaře tohoto roku. Části kanónu si návštěvníci mohou nyní prohlédnout v levé střelecké místnosti (kasematě) v expozici Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“.


Části kanónu vz. 36 (L1) se vrací zpátky do naší Pevnosti


Části kanónu vz. 36 (L1) se vrací zpátky do naší Pevnosti


Části kanónu vz. 36 (L1) se vrací zpátky do naší Pevnosti


Části kanónu vz. 36 (L1) se vrací zpátky do naší Pevnosti
Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.