Aktuality


Z technických důvodu je dne 20. 10. 2021 poslední prohlídka v 13:45 hod.


Omlouváme se ztížené podmínky pro parkování vozidel z důvodu stavby Návštěvnického centra. Využijte prosím společné parkoviště pod areálem sousedního Vojenského muzea! Děkujeme za trpělivost.VÍTEJ DOMA L1!

Části kanónu vz. 36 (L1) se vrací zpátky do naší Pevnosti

Po dlouhých 48 letech se do Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ vrací část jeho autentické výzbroje – těsnící koule a část pancéřové desky ke kanónu vz. 36. Zařízení, které se používalo ve střeleckých místnostech při osazení hlavní zbraně, zatím v tomto objektu nebylo možné vidět, neboť bylo od roku 1973 součástí sbírek dnešního Muzea Náchodska a umístěno na tvrzi Dobrošov. 

Jak se kanón vz. 36 do pevnosti dostal? Při odchodu čs. armády v říjnu 1938 byl pěchotní srub zbaven výzbroje i velké části vnitřního vybavení. O rok později, když byla část linie těžkého opevnění v okolí města Králíky vybrána německými odborníky pro zkoušky německých zbraní, připadla nejrozsáhlejší část programu právě na Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“. Do srubu byly během léta roku 1940 namontovány dva 4cm kanóny vz. 36 (L1), minomet a další zbraně. Samotné zkoušky probíhaly od října do listopadu téhož roku. Nejen srub, ale i oba kanóny při nich byly značně poškozeny. Kanón č. 167 byl poškozen méně, šel bez problémů vymontovat a byl odeslán na opravu do Škodovky. U druhého kanonu č. 272 došlo při postřelování k vážnějšímu poškození, hlaveň se zablokovala s těsnící koulí v čelním pancíři. V roce 1942 byla jedna část kanónu vyříznuta a odvezena do Škodovky, zbytek kanónu zůstal v pěchotním srubu až do roku 1973, kdy byl (před předáním srubu I. správě Ministerstva vnitra ČSSR) pracovníky Okresního muzea v Náchodě demontován a odvezen do dělostřelecké tvrzi Dobrošov.

Díky výborné muzejní spolupráci mezi Muzeem Náchodska a Muzeem K-S 14 „U cihelny“ se na své historické místo nyní postupně vrací původní mobiliář srubu, a to nejen zbytky kanónu č. 272, ale také komponenty dobové vzduchotechniky. Přípravu darovacího procesu mezi Královéhradeckým krajem a městem Králíky řešili ředitelé obou muzeí (Richard M. Sicha a Sixtus Bolom-Kotari) několik let a k jeho úspěšnému dokončení došlo na jaře tohoto roku. Části kanónu si návštěvníci mohou nyní prohlédnout v levé střelecké místnosti (kasematě) v expozici Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“.


Části kanónu vz. 36 (L1) se vrací zpátky do naší Pevnosti


Části kanónu vz. 36 (L1) se vrací zpátky do naší Pevnosti


Části kanónu vz. 36 (L1) se vrací zpátky do naší Pevnosti


Části kanónu vz. 36 (L1) se vrací zpátky do naší Pevnosti
Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.