Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky

Jazykové verze Česká verze stránek English Version Deutsch Wersja polska

Úvodní stránka

Aktuality


Oslava založení čs. státu a udělení ocenění dobrovolníkům

Dne 28.10.2017 jsme si připomněli před Muzeem K-S 14 „U cihelny“ v tradiční spolupráci s Východočeským klubem celních veteránů a hosty ze Slovenska, Česka a za účasti starostky města Králíky J. Ponocné, starosty města Horní Jelení P. Tupce a ředitelů celních úřadů Hradec Králové a Pardubic plk. Boudy a plk. Pražáka založení samostatného čs. státu. Současně jsme uctili památku zavražděných příslušníků Finanční stráže v roce 1938 a připomněli si těžké okamžiky historie naší republiky. Tradiční je také ocenění dárců, dobrovolníků a mecenášů Muzea K-S 14, kteří obětovali svůj volný čas, finanční prostředky nebo znalosti ve prospěch spolku provozujícího Muzeum K-S 14. Tito převzali z rukou ředitele Muzea Ing. Richarda M. Sichy Záslužnou medaili Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ I. stupně. Mezi oceněnými byli letos historička Mgr. Lucie Votrubcová, za dlouholeté dobrovolnictví, por. Bc. Martina Kolinská, za dlouhodobou odborná pomoc a dárcovství, Ing. Jaroslav Šrámek, za dlouhodobou podporu a dárcovství, Oldřich Roušavý, za dlouhodobé dobrovolnictví, plk. Vladimír Lang, za pomoc a dárcovství, archivářka a průvodkyně Bc. Aneta Novotná, za dlouhodobé dobrovolnictví, Václav Vlček, kpt. v.v., za dlouhodobou odbornou pomoc a dárcovství. Slavnostní salvy čestné jednotky CS byly také důkazem, že i spolupracující spolky a dobrovolníci dokáží důstojně oslavit svátek republiky. Spolupráce s celníky je s ohledem na zachycená témata již samozřejmostí.

Fotogalerie z akce zde.

Oslava založení čs. státu a udělení ocenění dobrovolníkům

(foto: J. Fajstavrová)www.svetlanadbunkry.cz

Akce Světla nad bunkryNávštěva náčelníka generálního štábu AČR

V rámci ozvěn akce Cihelna 2017 jsme měli možnost uvítat dne 19.8.2017 opět návštěvu náčelníka generálního štábu AČR arm. gen. Josefa Bečváře, který navštívil naše expozice, tentokrát v doprovodu své manželky.

Po seznámení se s aktuální situací v pevnostním Muzeu a novinkami se také poklonil památce zesnulého četaře Arnošta Hrada v podzemí. Jsme potěšeni, že i při natolik náročné akci si najdou představitelé armády čas k tichému zamyšlení nad našimi pohnutými národními dějinami v místě k tomu určenému. Není náhoda, že pana arm. gen. Bečváře provázel náš dlouholetý průvodce a profesionální voják nrtm. Lukáš Pernický, který spojuje již 13 let svůj volný čas neodmyslitelně s naší pevností jako průvodce a v rámci akce Den Sil podpory AČR CIHELNA 2017 se také obětavě staral v rámci kulturního programu o vice než 300 vojáků AČR, příslušníků Policie a integrovaného zahraného sytému, které provedl na pevnosti a přednášel problematiku obrany v roce 1938. Nrtm. Pernický převzal při této příležitosti z rukou gen. Bečváře pamětní medaili NGŠ. Ocenění za dobrovolníky Muzea K-S 14 převzal také Ing. Richard M. Sicha.

Foto: A. Neterda, st.

Návštěva náčelníka generálního štábu AČR

Návštěva náčelníka generálního štábu AČR

Návštěva náčelníka generálního štábu AČR

Návštěva náčelníka generálního štábu AČR

Návštěva náčelníka generálního štábu AČR


Plakát z akce Den sil podpory AČR - CIHELNA 2017

Program z akce Den sil podpory AČR - CIHELNA 2017Pěchotní srub U Cihelny navštívila Zdena Mašínová

(18. 6. 2017) Králíky - Již potřetí do pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny" v Králíkách, který se nachází v těsné blízkosti tamního vojenského muzea, v sobotu zavítala Zdena Mašínová - dcera bývalého příslušníka československých legií v Rusku Josefa Mašína a sestra odbojářů Ctirada a Josefa Mašínových.

Pěchotní srub U Cihelny navštívila Zdena Mašínová

Třiaosmdesátiletá Zdena Mašínová si tu prohlédla dvě kasematy, v jedné z nich mimo jiné o čerstvě instalovanou expozici na památku jejího otce - Josefa Mašína, která obsahuje dva kufry, hřebeny a několik dalších předmětů z dochované pozůstalosti po generálovi, od jehož popravy letos uplyne pětasedmdesát let.

Zdena Mašínová si také prohlédla nově vznikající muzeum celnictví, které už brzy připomene život celníků a pašeráků v dalších prostorách Muzea K-S 14 v budově na náměstí v Králíkách.

Text a foto: Iva Janoušková
Zdroj: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/pechotni-srub-u-cihelny-navstivila-zdena-masinova-20170618.html

Pěchotní srub U Cihelny navštívila Zdena Mašínová

Pěchotní srub U Cihelny navštívila Zdena Mašínová

Pěchotní srub U Cihelny navštívila Zdena Mašínová


Návštěva rakouské armádní delegace

Delegace štábních praporčíků rakouské armády navštívila naše Muzeum K-S 14 "U cihelny" ve čtvrtek dne 15. června 2017 v doprovodu pana T. Reimera ze spolupracující Vojenské střední školy v Moravské Třebové. Rakouští kolegové si se zájmem prohlédli expozice o čs. opevnění a založení čs. státu včetně rakouské části společné historie v pravé kasematě srubu, která je ozvláštněna unikátními fotografiemi z převratu na Moravě v roce 1918 a legionářskými sbírkami. Zajímavým k vidění ze společné historie byl také raritní exponát z tohoto období, katalog poslanců Říšské rady ve Vídni z přelomu 19. a 20. století, v němž je vyobrazen T. Masaryk jako poslanec tohoto orgánu. Hosté se seznámili také s pohnutým osudem opevnění a četaře Arnošta Hrada.

(Foto: T. Reimer)

Návštěva rakouské armádní delegace

Návštěva rakouské armádní delegace

Návštěva rakouské armádní delegace

Návštěva rakouské armádní delegace

Návštěva rakouské armádní delegace

Návštěva rakouské armádní delegace


newV Králíkách vzniká expozice věnovaná historii celnictví

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-kralikach-vznika-expozice-venovana-historii-celnictvi/1462730 

Pozvánka na vzpomínku


VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film
Řeholníci z Hory Matky Boží (mp4 - 43 MB)

VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární filmPaměť řádu
Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří

Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří

Dne 17. listopadu 2016 se uskutečnila tradiční mezinárodní vzpomínková akce Řádu Milosrdných bratří z Čech a Slovenska, tentokrát v Králíkách, pod názvem „Paměť řádu“. Jejím cílem bylo vzpomenout na vězněné a perzekuované milosrdné bratry, spolupracovníky a jejich rodiny v dobách nacistického a komunistického pronásledování.

Králíky nebyly vybrány zdaleka náhodou. Zmíněný mezinárodní hospitálský řád spolupracuje řadu let s Památníkem obětem internace který funguje v rámci Muzea čs. opevnění K-S 14 „U cihelny“ na Hoře Matky Boží již od roku 2011 a připomíná oběti z řad řeholí, které byli omezeni na osobní svobodě v letech 1950 – 1961 v rámci akce „K“. Hosté v čele s provinčním delegátem řádu bratrem Martinem Mackem, po mši svaté v klášterním kostele sv. Leopolda v Brně, přijeli do Králík, kde navštívili ráno knihovnu generála Mašína a archiv Muzea K-S 14 a Památníku na Velkém náměstí v budově bývalého gymnasia a seznámili se s dosavadním fungováním instituce jako celku. Knihovna je využívána především diplomanty a studenty zabývajícími se historickou tematikou a to jak z historie obrany státu tak pronásledování řeholí. Následně se návštěva odebrala do prostor samotné expozice Památníku na Horu Matky Boží, kde ji provedl ředitel Muzea K-S 14 Ing. Richard M. Sicha. Společně všichni navštívili Klášterní kostel a na schodech do ambitů se uskutečnil malý pietní akt, kde bylo vzpomenuto nejen na oběti internované přímo v místě, ale i zemřelé ve věznicích a káznicích na jiných místech. Bratři si prohlédli i prostory krypty.

Hospitálský řád sv. Jana z Boha „Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo“, Milosrdní bratři, je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným. „Per corpus ad animam“ – „Tělem k duši“.  Celosvětově řád působí v 50 zemích na všech pěti kontinentech a provozuje okolo 400 center. Jejich pomoc se neomezuje pouze na nemocné a nemocnice, ale rovněž na centra pro mentálně postižené, invalidy, přestárlé, lidi bez domova a také centra pro závislé na drogách. Přínosem jejich služby byla i péče o postižené virem ebola v nedávno dotčených zemích. V Králíkách byli v 50. letech internováni především slovenští bratři, kteří byli vyhnáni z nemocnic a sociálních zařízení.

(Zdroj: Muzeum K-S 14)
(Foto: A. Neterda, st.)

Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří

Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří

Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří


Vzpomínkové akce 29. října 2016 v Horním Jelení a v Králíkách

V sobotu dne 29. října 2016 zorganizovali  členové Východočeského klubu celních veteránů již pošesté vzpomínkové akce při příležitosti 98. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Od roku 2011 se setkáváme v Horním Jelení a v Králíkách, abychom si společně připomenuli vznik společného státu a při této příležitosti uctili památku osobností, které se podílely na organizaci celní služby, finanční stráže i obraně státních hranic. Záštitu nad vzpomínkovými akcemi převzal generální ředitel Celní správy ČR plk. Milan Poulíček, který osobní účastí přispěl k jejich důstojnému průběhu, stejně jako náměstkyně ministra financí pro cla a daně, paní Alena Schillerová. Tradičně se vzpomínkových akcí zúčastnili také ředitelé celních úřadů pro Královéhradecký a Pardubický kraj, plk. Bouda a plk. Pražák. Příjemným překvapením pro organizátory byla účast našeho pana hejtmana Martina Netolického v Horním Jelení. Finanční správu SR a Spolok histórie colníctva a FS SR reprezentovali  pplk. Ján Ščerbík a kpt. Erika Tengeriová. Naše pozvání přijali také členové Spolku celních vysloužilců Slezska, který zastupoval jeho předseda Ladislav Vallo a Klubu veteránů Policie ČR v čele s Jaromírem Charamzou, koordinátorem pro Pardubický kraj. Tradičními účastníky akce byli také starostové měst Horní Jelení a Králíky Petr Tupec a Jana Ponocná a ředitel Muzea K–S 14 Ing. Richard M. Sicha.

V dopolední části jsme v Horním Jelení uctili památku JUDr. Emila Martince. Po státních hymnách v podání smyčcového kvarteta Precordi,  následovaly projevy, ve kterých vystupující řečníci Petr Tupec, JUDr. Alena Schillerová, Bohumil Brandejs a Ján Ščerbík, připomenuli význam této osobnosti pro resort Ministerstva financí a především pro celnictví nově vzniklé Československé republiky. Poté zástupci jednotlivých složek položili kytice u pamětní desky JUDr. Martince, umístěné na budově městského úřadu – viz fotoalbum.  Po ukončení vzpomínkové akce bylo připraveno  krátké pohoštění v budově Městského úřadu, během kterého prezentovali kolegové Brandejs a Panuš, nejnovější poznatky o osobě JUDr. Martince, které objevili v rámci své badatelské činnosti.

Po příjezdu na Horní Lipku následoval slavnostní oběd,ke kterému se podávala tradičně výborná svíčková na smetaně z dílny hospodářky VKCV Marie Šokové. Po obědě byla účastníkům zpřístupněna výstavka dobových dokumentů týkající osobnosti JUDr. Emila  Martince, která velice zaujala její návštěvníky.

Krátce před 15–tou hodinou se účastníci začali postupně přepravovat ke srubu K-S 14 „U cihelny“, kde účastníkům hrála  Dechová harmonie Letohrad. V 15:30  byla zahájena státními hymnami vzpomínková slavnost na počest příslušníků Finanční stráže, kteří jako členové jednotek Stráže obrany státu položili své životy při obraně Československé republiky v letech 1938 a 1939. Po projevech paní Jany Ponocné, plk. Milana Poulíčka, pplk. Jána Ščerbíka a ředitele Muzea K – S 14 Ing. Richarda M. Sichy, položili zástupci jednotlivých složek věnce u hraničního sloupu, který symbolizoval státní hranici – viz fotoalbum.

Vzpomínkové akce 29 října 2016 v Horním Jelení a v Králíkách

V rámci vzpomínkové akce také proběhlo předání  pamětních medailí Muzea K-S14. Ředitel Ing. Richard M. Sicha, za přítomnosti náměstka ředitele Technického muzea v Brně ing. Ivo Štěpánka, předal medaile za zásluhy o rozvoj muzea jeho příznivcům a podporovatelům. Mezi ně patří i plk.v.v. František Halás, který se ze zdravotních důvodů akce nezúčastnil a ocenění za něj převzal člen rady VKCV Jiří Panuš. Za osobní zásluhy o přínos pro expozice z historie celnictví a finanční stráže pak předal ocenění mj. také paní Mgr. Bartošové z Technického muzea Brno.

Předseda Spolku celních vysloužilců Slezska Ladislav Vallo pak ocenil spolkovými medailemi  Čestnou jednotku celní správy, kterou společně tvoří kolegové z celních úřadů pro Olomoucký a Královéhradecký kraj. Ve svém projevu připomenul zásluhy plk. v.v. Františka Haláse o vznik, výcvik a materiální vybavení této jednotky. Ocenění předal také místopředsedovi VKCV Ladislavu Brůhovi viz fotoalbum.

Po ukončení vzpomínkové akce se účastníci vrátili na Horní Lipku na slavnostní večeři, ke které se podával smažený vepřový řízek, který stejně jako obědové menu, přispěl k dobré pohodě všech účastníků vzpomínkových akcí. Následovalo posezení, vzájemná výměna názorů a zkušeností, která se tradičně u některých protáhla až do změny letního času. Po odjezdu většiny členů Dechové harmonie Letohrad, se o hudební doprovod postarala její menší část v čele s vedoucím souboru Josefem Maříkem. Po nedělní snídani se nocležníci začali rozjíždět do svých domovů a krátce před desátou objekt jako poslední opustili Láďa Brůha a Zdeněk Fišer, aby se spolu s úklidovou partou znovu setkali v pondělních v ranních hodinách.

ři přípravě a průběhu letošních vzpomínkových akcí nám již tradičně pomohly oba východočeské celní úřady, bez jejichž podpory bychom nemohli akce ve stávajícím rozsahu zajistit. Také letos nás podpořili i dva kolegové z čestné jednotky CÚ Olomouc. Je třeba poděkovat za podporu všem, kteří se podíleli na organizaci vzpomínkových akcí.

Děkujeme panu generálnímu řediteli GŘC  za převzetí záštity a osobní účast na této akci, ředitelům a služebním funkcionářům celních úřadů pro Pardubický, Královéhradecký a Olomoucký kraj za personální či materiální podporu, případně i osobní účast. Nelze opomenout ani podporu ze strany města Horní Jelení a Muzea K-S 14 „U cihelny“.

Poděkování patří také těm, kteří zajišťují týlové zabezpečení, bez kterého by akce nemohly proběhnout. Tak tedy alespoň několik jmen: Iveta Maixnerová, Lída Brůnová, Lenka Gabrisová, Jan Halbrštát, Dana Vágnerová, Blanka Bžoňková, Petr Daniel, Karel Kulhánek, Zdeněk Bartoš, Jaroslav Doubínek, Milan Jireš, Antonín Šnevajs, Zdeněk Fišer, Marie Šoková, Jiří Žďárský a Monika Žďárská, kteří připravili potřebné zázemí a někteří z nich ve svém osobním volnu nezištně zajišťovali stravování a občerstvení.  Děkujeme také všem, kteří přijali naše pozvání a svojí účastí přispěli ke zdárnému průběhu oslav.
     
Těšíme se na setkání s příznivci nejen celnické historie 28. října 2017 v Horním Jelení a v Králíkách na pěchotním srubu K-S 14 při vzpomínkových akcích k 99. výročí vzniku ČSR.

                Za radu VKCV
                Ladislav Brůha, místopředseda

Fotogalerie zde:
http://www.vkcv.estranky.cz/fotoalbum/oslavy-rcs-u-srubu-k-s14---29.-x.-2016/

http://www.vkcv.estranky.cz/fotoalbum/oslavy-rcs-u-srubu-k-s14---29.-x.-2016/


PAMĚT ŘÁDU


Memoriál četaře Arnošta Hrada

V Králikách na Orlickoústecku se uskutečnil první ročník branného závodu - Memoriál četaře Arnošta Hrada, kterého se zúčastnili žáci pěti škol z blízkého okolí. Dopolední zápolení bylo zakončeno pietním aktem u Pěchotního srubu K – S 14 „U cihelny“.

Memoriál četaře Arnošta Hrada

Memoriál četaře Arnošta Hrada


Fotogalerie z akce


Celkově 40 dětí si zasoutěžilo během vojenského dopoledne, které jim uspořádalo Krajské vojenské velitelství Pardubice společně s Jednotou Československé obce legionářské Pardubice. Na programu se podílel i 14. pluk logistické podpory, Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K – S 14 „U cihelny“ Králíky, Dělostřelecká tvrzí Hůrka, Městský úřad Králíky a Centrum zabezpečení oprav Jaroměř.

První část závodu tvořila 2100 m dlouhá běžecká trasa, začínající v dělostřelecké tvrzi Hůrka a končící u Pěchotního srubu K-S  14 „U cihelny“, kterou z poloviny tvořil průběh právě dělostřeleckou pevností Hůrka. Děti tak měly možnost si prohlédnout skryté chodby a sály tvrze, které jinak propojují pět bojových objektů. Mezi dalšími, neméně důležitými soutěžními disciplínami, se děti potýkaly se zdravovědou, překonáním překážky na laně, topografií, střelbami ze vzduchovky, hodem granátu na cíl a znalostním testem.

„Největším zážitkem byl pro nás běh pevností, který jsme si na památku natočili i na go pro. Nejsnadnějším úkolem byla topografie, zato třeba v takovém znalostním testu jsme docela tápali. Škoda jen, že příští rok se už nemůžeme účastnit.“ politovali deváťáci z Králik, výherci kategorie starších žáků.

V kategorii prvního stupně, tedy mladších žáků, zvítězil tým ZŠ Červená Voda. V tomto týmu byl také žák pátého ročníku Zdeněk Zezulka, který zajistil svému týmu maximální počet bodů ze znalostního a vědomostního testu zaměřeného na 2. světovou válku. Mimo prvenství v mladší kategorii byl také ohodnocen zvláštní cenou „Nejen, že odpovědi byly správné, ale vše bylo zodpovězeno v mžiku. Horko těžko, a hlavně ne zcela úspěšně, se s nimi potýkali dospělí.“ žasl nad znalostmi Zezulky ředitel KVV plukovník František Hlaváček.

Krátkým pietním aktem, během něhož se položily květinové dary u Pěchotního srubu K – S 14 „U cihelny“, se uctila památka četaře Arnošta Hrada a v úplném závěru pak zaznělo třikrát bouřlivé hurá směrem k příštímu ročníku této branné soutěže.

V doprovodném programu si děti prohlédly Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ s poutavou přednáškou a také zbraně a výstroj 14. pluku logistické podpory.

Četař Arnošt Hrad

Četař Arnošt Hrad, zástupce velitele srubu a příslušník hraničářského pluku č. 6, při odstoupení pohraničních území Třetí říši odmítl odejít z objektu a spáchal sebevraždu zastřelením. Byl pohřben 10. října 1938 v Praze-Bohnicích.

Podle výpovědí pamětníků se pohřeb stal tichou demonstrací nesouhlasu s kapitulací. Je to nesmazatelná připomínka odhodlání tehdejších příslušníků armády bránit republiku s nasazením svých životů.

(Bolestivý ústup z hranice jako první připomenula pamětní deska umístěná na stěně srubu „ilegálně“ v říjnu roku 1988 několika nadšenci z pozdější Společnosti přátel čs. opevnění. Ta na objektu vydržela přibližně jeden rok. Dne 2. října 1994 pak byla na srubu odhalena oficiální pamětní deska četaři Arnoštu Hradovi a to za účasti nejvyšších představitelů AČR. Následně zcizená deska byla obnovena nákladem Společnosti přátel čs. opevnění v roce 1998 při příležitosti akce „Bouda 98“. Tato deska je umístěna ve vstupní chodbičce do srubu a zde připomíná návštěvníkům smutné dny měsíce října 1938. Od roku 2002 je v minometné místnosti umístěna stálá expozice o životě tohoto četaře.)

Text, fotografie kpt. Lucie MasaříkováTisková zpráva – Muzeum K-S 14 Králíky

Návštěva generálního ředitele GŘC ČR

Dne 19. srpna 2016 navštívil Muzeum čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ nový generální ředitel Generálního ředitelství cel plk. Mgr. Milan Poulíček. Expozice v pevnosti si prohlédl v doprovodu ředitele celního úřadu Pardubice plk. Mgr. Jiřího Pražáka. Ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha seznámil generálního ředitele GŘC s činností Muzea a spolku. Návštěva si prohlédla expozice o čs. armádě i unikátní Památník Finanční stráže RČR, který je rovněž významným pietním místem Pardubického kraje. Plk. Poulíček ocenil zájmovou i odbornou činnost muzejníků a spolupráci s celními veterány. Během své návštěvy se seznámil s budováním rozsáhlejší expozice historie celnictví v nedalekých prostorách Muzea K-S 14 v Králíkách a s memorandem o spolupráci v oblasti tradic a celní historie uzavřeným mezi Muzeem K-S 14, GŘC ČR a Colným riaditeĺstvom Slovenské republiky v roce 2011. V Památníku Finanční stráže v podzemí srubu se poklonil památce zavražděných příslušníků Finanční stráže v době ohrožení republiky v roce 1938.

Zdroj: Muzeum K-S 14, Autor foto: A. Neterda


Tisková zpráva – Muzeum K-S 14 Králíky

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo rukopis knihy o koncentračním táboře Svatobořice

V Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách se dne 9.4.2016 se uskutečnil tradiční pietní akt k výročí narození četaře A. Hrada v pamětní síni (minometné) v podzemí pevnosti. Akt proběhl za organizace Východočeského klubu celních veteránů a s účastí ČsOL, veteránů Policie ČR, Vojensko-historického klubu Erika Brno a dalších spolků. Současně byl slavnostně Muzeu K-S 14 předán rukopis knihy "Poupata ožehlá nenávistí", který z rukou autorů manželů Havlových a pana Bohumila Brandejse (VKCV) převzal ředitel Muzea K-S 14, Ing. Richard M. Sicha. Unikátní kniha vypráví smutné příběhy obětí nacismu, tedy příbuzných osob kteří opustili někdejší Protektorát, aby se zapojili do zahraničního odboje. Příbuzní byli uvězněni právě v koncentračním táboře Svatobořice, místa utrpění a smrti nedaleko Hodonína. Rukopis bude uložen v depozitáři a knihovně generála Mašína Muzea K-S 14 pro paměť národa, ale jako důkaz badatelské a publikační práce občanů východočeského regionu. Kniha se dočkala celkem dvou vydání.Tisková zpráva – Pardubický kraj

V Králíkách vznikne za přispění kraje expozice věnovaná celníkům

V budově bývalého gymnázia v Králíkách bude vybudována expozice věnovaná historii celnictví, a to nejen na území našich zemí. Pardubický kraj přispěje Vojensko-historickému klubu ERIKA Brno, který je provozovatelem Muzea čs. pevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky, částkou 200 tisíc korun. Na svém čtvrtečním jednání příspěvek schválili krajští radní.

„Jedná se o druhou etapu rekonstrukce a pořízení vybavení do části budovy bývalého gymnázia, které nyní slouží jako zázemí, archiv a depozitář pro muzeum v pěchotním srubu K-S 14. V budoucnu by zde měl být představen vývoj celnictví od starověkého Egypta, přes středověk, až po období první republiky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Tato expozice je další z řady snah na zatraktivnění celého regionu a výborně doplní dnes již existující aktivity věnované vojenské historii,“ dodal hejtman Netolický, který také připomněl, že v minulém roce byly díky příspěvku kraje pořízeny základní vitríny a některé druhy replik dobového vybavení.

„Budování takto náročné expozice je mnohaletá práce. Vyzkoušeli jsme si to u obdobně složitých témat, se kterými jsme se museli potýkat. Jedná se například o jedinečný Památník obětem internace v klášteře na Hoře Matky Boží, který jsme připravovali šest let,“ sdělil ředitel Muzea K-S 14 Králíky Richard M. Sicha. Muzeum K-S 14 si téma celnictví nevybralo náhodou, jelikož disponuje rozsáhlým sbírkovým tematickým fondem a knihovnou z historie celnictví a pašeráctví na Králicku. V Pardubickém kraji se Muzeum K-S 14 zabývá především národními tématy z historie obrany, bezpečnosti státu a válek. Muzeum navíc letos převzalo profesní štafetu předsednictví v rámci Pardubické krajské sekce Asociace Muzeí a galerií České republiky (AMG ČR). Na únorovém zasedání v Litomyšli byl totiž Richard M. Sicha zvolen předsedou pro nadcházející období. V celostátním Senátu AMG ČR se bude zabývat v pracovní skupině zejména novou legislativou a Koncepcí rozvoje muzejnictví ČR na léta 2015 – 2020.

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/84385/v-kralikach-vznikne-za-prispeni-kraje-expozice-venovana-celnikum#


Tisková zpráva – Králická pevnostní oblast se prezentuje v Brně

Králická pevnostní oblast v Brně – na Regiontour a GO

Pevnostní muzea sdružená do obecně prospěšné společnosti Králická pevnostní oblast se prezentují v rámci informačního stánku Pardubického a Hradeckého kraje na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR a GO 2016 v Brně. Ve dnech 14. až 17. ledna 2016 nalezne zájemce prvorepublikové opevnění v pavilonu P, stánek č. 110. Graficky části stánku Pardubického kraje dominují velkoplošné fotografie – zachycující podzemní systém dělostřelecké tvrze Bouda a exteriér pěchotního srubu K – S 14 U cihelny. K dispozici jsou zájemcům prezentační a informační materiály a přítomni zástupci některých z muzeí.

Veletrh cestovního ruchu v Brně představuje největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě.

REGIONTOUR je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice. Účastní se jej klíčové subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR a jednotlivých regionů.

GO se zaměřuje na výjezdovou turistiku. Vedle tuzemských cestovních kanceláří a agentur se jej účastní poskytovatelé služeb cestovního ruchu v oblíbených zahraničních destinacích a zahraniční turistické centrály.

Prvorepublikové pevnostní pásmo uzavírající státní hranici mezi kótou Maliník a Zemskou bránou (dnes východní část Pardubického kraje) je obsahem unikátního projektu s názvem „Králická pevnostní oblast“. Představovalo jeden z nejsilněji opevněných úseků hranic Republiky československé a mimořádné bylo i v rámci Evropy před II. světovou válkou. Intenzivní prací se zde v letech 1936–1938 stavebním firmám řízeným Ředitelstvím opevňovacích prací podařilo vybudovat celkem 247 pevnostních objektů různého typu, pro pevnostní jednotky zde armáda nechala postavit moderní kasárna, pevnostní silnice, rozsáhlou pevnostní telefonní síť a kilometry překážek proti nepřátelským tankům a pěchotě.

V současnosti se s těmito kdysi přísně tajenými pevnostními stavbami může návštěvník regionu seznámit prostřednictvím muzeí ve zpřístupněných pevnostních objektech, z nichž Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka a Vojenské muzeum Králíky jsou přístupné i v zimním období (!).

Zájemce o informace nemusí tedy až na Králicko, na veletrhu cestovního ruchu získá materiály o většině subjektů a aktivit ve zdejší turisticky mimořádně atraktivní oblasti.

Zdroj: Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.

new


Nová publikace Muzea K-S 14

Muzeum K-S 14 vydalo novou odbornou publikaci „Průvodce sbírkami a knihovou Muzea“ od autora Richarda M. Sichy. Obsahuje rozbor sbírkotvorné činnosti Muzea za celou dobru jeho existence a charakteristiku jeho muzejní činnosti. Obsahem jsou také specifické sbírky v oboru fortifikace, celnictví, finanční stráž, ale najdete zde také regionální sbírky v oblasti textilní výroby 19. a 20. století se zaměřením na armádu. Prostor je rovněž věnován Památníku obětem internace Králíky a související sbírce "Králickému pokladu Redemptoristů", které Muzeum spravuje. Lze v ní nalézt také stručný průvodce písemnými fondy a odbornou knihovnou obsahuje 16 stran barevných příloh a vyobrazení. K dostání v Muzeu K-S 14, IC Králíky nebo v síti KPO.

ISBN: 978-80-904267-8-8 newPro sběratele a turisty

V pevnosti je možno pořídit TURISTICKOU ZNÁMKU a zapojit se do akce CESTY KE HVĚZDÁM, karta č. 508. (Turistické karty.)

 znacka    známkaNAPIŠTE NÁM

KONTAKTY

Muzeum čs. opevnění
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“
Králíky
Ředitel Ing. Richard M. SICHA
e-mail: rollo@centrum.cz  
e-mail muzeum: ks14muzeum@seznam.cz
Datová schránka: yhvz8vx
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. číslo účtu: 229619776/0300

Adresa pro korespondenci:

VHK Erika Brno, z.s.
Sekce K-S 14 Králíky
Viniční 136
615 00 Brno

II. adresa pro korespondenci:

Muzeum K-S 14 „U cihelny“, Depozitář a katalogizace sbírek
Velké náměstí čp. 367
561 69 Králíky
tel.: 603 297 593

Zřizovatel muzea
pro město KRÁLÍKY: 


Zapsaný spolek – nezisková organizace, Vojensko-historický klub ERIKA Brno, Sekce K-S 14
IČ: 64329607

Návštěvní řád Muzea
Návštěvní řád Muzea
(pdf 101 kB)

známkaZnak

DO MUZEA

banner

http://www.facebook.com/muzeumucihelny/

Kdo byl Arnošt Hrad?