Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“

HISTORIE OBJEKTU

Králíky

NAŠE EXPOZICE

VÍTEJTE!

Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách je významnou památkou i pietním místem Pardubického kraje. Přijďte se podívat na unikátní expozici o Finanční stráži 1918–48 – jediné v ČR tohoto druhu, dále do expozic o historii čs. legií, výstavbě čs. opevnění, vzniku čs. armády do r. 1938, pamětní síně četaře A. Hrada a dalších zajímavostí a dobových prostor v pevnosti.

Informace pro návštěvníky

Informace pro návštěvníky

Přístup k muzeu, provozní doba, ceny vstupného, informace o dostupnosti objektu pro návštěvníky se speciálními potřebami. Součástí muzea jsou také lehký objekt vz. 37 (č. 112).

Více zde
Historie objektu

Historie objektu

V legendárním pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ je dochována řada fragmentů původní výbavy. Seznamte se s historií tohoto místa.

Více zde
Naše expozice

Naše expozice

Expozice je věnována výstavbě opevnění, čs. legiím, armádě a památce četaře Arnošta Hrada, který zde v roce 1938 spáchal protestní sebevraždu. Další expozice se věnuje Finanční stráži Československé republiky z let 1918–1948.

Více zde

Kdo byl Arnošt Hrad?

Arnošt Hrad

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Přehled aktuálních informací

 

VÝBĚR Z EXPOZIC

Z unikátní expozicie o Finanční stráži 1918–48, expozice o výstavbě čs. opevnění a expozice o vzniku čs. armády do roku 1938

Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.