Aktuality 2011


Udělení vyznamenání

Dňa 28. októbra 2011 generálna riaditeľka Colného riaditeľstva Slovenskej republiky, pri príležitosti slávnostného uctenia si pamiatky padlých príslušníkov Finančnej stráže ČSR v Králíkách (Česká republika), za významný podiel pri dokumentácii histórie československej colnej správy udelila:

„Zlatú medailu – za vzornú službu“

Jiřímu Panušovi, colníkovi vo výslužbe, Česká republika.

Udelení vyznamenání

Oznámení o udělení vyznamenání - ke stažení ve fromátu pdf (100 kB)Uctění památky Finanční stráže celními správami ČR a SR

V Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách se v rámci oslav vzniku samostatného československého státu v pátek dne 28. října 2011 konal společný pietní akt Celní správy České republiky a Colné riaditeĺstvo Slovenské republiky. V odpoledních hodinách obě bezpečnostní složky uctily památku zavražděných příslušníků finanční stráže v době zvýšeného ohrožení republiky v roce 1938 a položili věnce k pamětním deskám v objektu.

Obou událostí se zúčastnil 1. náměstek ministra financí ČR RNDr. Ladislav Minčič, MBA, CSc., generální ředitel Generálního finančního ředitelství Ing. Jan Knížek, generální ředitel Generálního ředitelství cel brig. gen. JUDr. Ing. Pavel Novotný, generální ředitelka Colného riaditeĺstva Slovenské republiky plk. Ing. Mária Machová, PhD., starosta Horního Jelení Petr Tupeca a čestné jednotky celních správ ČR a SR. Za město Králíky uctila památku starostka města Jana Ponocná a za Muzeum K-S 14 „U cihelny“ jeho ředitel Ing. Richard M. Sicha.

Po ukončení slavnostního aktu bylo podepsáno společné memorandum o spolupráci mezi Celní správou České republiky, Colnym riaditeĺstvom Slovenské republiky a Muzeem K-S 14 „U cihelny“, které v sobě zahrnuje jediný, veřejnosti přístupný památník finanční stráže v Česku. Pevnostní muzeum také po léta shromažďuje písemné i trojrozměrné materiály k působení tohoto sboru v kraji.

Součástí akce bylo také slavnostní odhalení pamětní desky JUDr. Emilu Martincovi – 1. odborovému přednostovi prvorepublikového ministerstva financí a významnému organizátoru tehdejší celní služby před městským úřadem v Horním Jelení.

(Muzeum K-S 14)

Uctění památky Finanční stráže celními správami ČR a SR

Uctění památky Finanční stráže celními správami ČR a SR

Uctění památky Finanční stráže celními správami ČR a SR  

Uctění památky Finanční stráže celními správami ČR a SRMuzeum čs. opevnění K-S 14 Králíky na Ústeckoorlicku převzalo do sbírek další část osobních předmětů Ctirada a Josefa Mašínových

Bratr nedávno zesnulého účastníka III. československého oboje Ctirada Mašína Josef, poslal do sbírek Muzea čs. opevnění z let 1935-38, pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky z USA další soubor pozoruhodných předmětů jak z pozůstalosti svého bratra, tak svých osobních věcí z působení v armádě Spojených států v 50. letech minulého století. Exponáty po pohřbu Ctirada Mašína převzal v Praze zástupce pevnostního muzea Petr Svoboda.

Mezi nejpozoruhodnější předměty dokumentujících danou dobu a život obou bratrů lze z celkových 35 exponátů označit Ctiradovu kravatu a kožený opasek se sponou s parašutistickým motivem, osobní hrneček na kávu z doby působení v Západním Německu s motivem Berlína, vojenské výukové materiály z doby působení v U.S.Army (1954) a osobní vojenskou čepici Josefa Mašína k polní uniformě. Josef Mašín tak nyní doplnil soubor vojenských nášivek a předmětů, které předal nedávno, ještě za života bratra Ctirada, zástupcům pevnostního muzea  při návštěvě Mnichova.

Ctirad Mašín, který byl za účasti delegace z ČR pochován s vojenskými poctami před několika dny v americkém Clevelandu, byl vyznamenán in memoriam ministrem obrany ČR. Působil společně se svým bratrem Josefem v armádě Spojených států jako zástupce velícího seržanta v tzv. Special Forces.

Pevnostní muzeum disponuje v současné době nejrozsáhlejšími sbírkami předmětů, které se vztahují k odbojové skupině bratrů Mašínů. Předání sbírek Muzeu v Orlických horách není nikterak náhodné. Rodina Mašínova uzavřela s pevnostním muzeum, jehož zřizovatelem je nezávislá nevládní nezisková organizace VHK ERIKA Brno, společné Memorandum. Cílem je tak dokumentovat období 50. let z obou stran železné opony a pomocí sbírkotvorné a vystavovatelské činnosti zpřístupnit veřejnosti některé historické události. Pevnostní muzeum se dlouhodobě zabývá problematikou I., II, a III. československého odboje bez vyjímek. Je také zřizovatelem Památníku obětem internace v klášteře na Hoře Matky Boží v Králíkách, který bude otevřen v roce 2012.
Sestra bratrů Mašínových Zdeňka, také nedávno převzala záštitu nad studijní knihovnou Muzea, která nese jméno otce všech sourozenců „generála Mašína“. Svůj specifický vztah tak zachovává rodina i Králickému regionu a tamnímu úsilí pevnostního muzea dokumentovat nejtěžší období našich dějin v pohraničí. V nedaleké obci Dolní Lipka žil příbuzný bratrů Mašínů, armádní důstojník Ctibor Novák, který byl komunisty uvězněn a později popraven.

Rodina Mašínových zasáhla do moderní historie hned několikrát. Josef Mašín, otec obou bratrů, byl jedním z nejvýznamnějších odbojářů a bojovníků proti nacistům. V roce 1942 byl nacisty uvězněn a později popraven. Jeho manželka Zdena, byla pronásledována a vězněna v dobách nacistické okupace i později za komunistického režimu. Zemřela přímo ve vězeňské cele bez poskytnutí jakékoli pomoci.

Sestra bratrů Mašínů Zdeňka, kterou vychovávala babička, žila celá léta v Československu pod neustálým dohledem komunistické Státní bezpečnosti. Ozbrojená odbojová činnost a pozdější dramatický odchod obou bratrů na Západ dodnes názorově dělí Českou veřejnost.

Předměty budou mít možnost návštěvníci Muzea vidět na tematických výstavách vztahujících se k problematice osudů rodiny Mašínových, čs. emigraci, regionu a III. odboji.

Muzeum čs. opevnění K-S 14 Králíky na Ústeckoorlicku převzalo do sbírek další část osobních předmětů Ctirada a Josefa MašínovýchVýběrové řízení

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ŘEDITELE - ŘEDITELKY příspěvkové organizace Regionálního muzea v Litomyšli (pdf - 414 kB)Josef Mašín daroval do Česka pozoruhodné exponáty

V neděli dne 17. 7. 2011 v deset hodin proběhla v centru Mnichova netradiční schůzka. Do svého někdejšího působiště zavítal Josef Mašín, který zde konal službu pod vlajkou USA v 50. letech minulého století v tzv. západní zóně. Bratři Mašínové, kteří za dramatických okolností opustili komunistické Československo a doslova se prostříleli v 50. letech na západ inspiroval k napsání nejedné publikace a nadále dělí českou veřejnost na několik táborů, zastánců i odpůrců. Příběh bratrů Mašínových láká historiky dlouhodobě i s ohledem na historii celé rodiny, neboť jejich otec, hrdina, generál, i.m. Josef Mašín, popravený nacisty za odbojovou činnost, patřil mezi nevýznamnější postavy čs. protinacistické rezistence.

V roce 2010 uzavřela rodina Mašinových společné memorandum s nestátním Muzeem čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotním srubem K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách, které se zabývá problematikou I., II. a III. čs. odboje. Při muzeu funguje rovněž muzejní knihovna „generála Mašína“. Josef Mašín se rozhodl neziskovou aktivitu v Česku podpořit a věnoval do sbírek předměty, které se váží k jeho vojenské službě v armádě USA. V budoucnu tak budou moci spatřit návštěvníci pevnosti v Králíkách na výstavách jeho osobní výsadkářský baret, jmenovky nad kapsu stejnokroje, divizní nášivky, ale také zlacený hodinkový pásek bratra Ctirada Mašína z vojny a americký střelecký vojenský odznak „puška“ a „minomet“. K neméně zajímavým také patří nášivka 11. výsadkové divize americké armády dislokované v obsazeném Mnichově v 50. letech.

Přírůstky do sbírek, které tak budou rozšířeny celkem o čtrnáct nových položek, si pracovníci pevnostního muzea velmi považují. Celkem 14 předmětů převzali převezli do ČR ředitel pevnostního muzea (Vojensko-historický klub ERIKA Brno, občanské sdružení) Ing. Richard M. Sicha a zástupce muzea pro zahraniční aktivity Petr Svoboda. Veřejnost má tak šanci se seznámit se všemi částmi svých dějin a jejich aktérů bez ohledu na oficiální postoje politiků nebo státních institucí. Každý si má možnost udělat názor. Dobové předměty a dokumenty tak pomáhají návštěvníkům muzeí se orientovat v době a čase, zapamatovat si události a pozastavit se nad poznáním vlastních dějin. Sbírky z historie bezpečnostních sborů v Muzeu K-S 14 „U cihelny“ dislokované v Králíkách patří v rámci Pardubického kraje k velmi zajímavým.

Příběh bratrů Mašínů nedávno publikovaný v knize „Cesta na severozápad“ vyvolala velký zájem veřejnosti. Několik aktérů odchodu z Československa bylo tehdy dopadeno av 50. letech popraveno. Milan Paumer, kterému se podařilo s bratry Mašínovými opustit Československo se do ČR vrátil, avšak v minulém roce náhle zemřel. Bratři Mašínové zatím o návratu do ČR neuvažují a žijí trvale v USA.

Josef Mašín daroval do Česka pozoruhodné exponáty

Josef Mašín daroval do Česka pozoruhodné exponáty

Josef Mašín daroval do Česka pozoruhodné exponáty


 

AKCE CIHELNA 2011 V KRÁLÍKÁCH SE BLÍŽÍ!


UŽ DNES JE ZNÁM PODROBNĚJŠÍ PROGRAM, TÉMATA UKÁZEK, ČÁST TECHNIKY, KTEROU BUDE CIHELNA 2011 PREZENTOVAT A TAKÉ INFORMCE O DOPROVODNÝCH AKTIVITÁCH:

Akce Cihelna se koná každoročně koncem srpna. Je to živá vzpomínka zaměřená na vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století. Její součástí je několik bojových ukázek v režii vojensko-historických klubů převážně s tématem druhé světové války, presentace současných ozbrojených a záchranných složek, výstava vojenské historické techniky a mnoho dalšího.

Akce Cihelna 2011 se koná ve dnech 19. – 21. srpna. Bojové ukázky proběhnou v sobotu 20. srpna 2011.

Další podrobné informace najdete na: http://www.akcecihelna.com  

PROGRAM: http://www.akcecihelna.com/program.php 

DOPROVODNÝ PROGRAM: http://www.akcecihelna.com/doprovodne_akce.php?cat=Muzejní noc na Cihelně 2011

Muzejní noc na Cihelně 2011PAMĚTNÍ MEDAILE MUZEÍ

Králicko – V letošním roce doplní nabídku předmětů pro sběratele a příznivce čs. opevnění unikátní série medailí nazvaná Muzea čs. opevnění – Králická pevnostní oblast.

PAMĚTNÍ MEDAILE MUZEÍ

Vydání medailí má podpořit propagaci zdejších muzeí a historie čs. opevnění. Medaile o průměru 32 mm vyrobené z patinované mosazi budou mít na líci odlišné motivy – jako první to budou Dělostřelecká tvrz Bouda – srub K-S 22a, Dělostřelecká tvrz Hůrka – srub K-S 11 a Pěchotní srub K-S 14 U cihelny.

Další motivy na lícní stranu medaile jsou v přípravě. Rubová strana medaile bude pro všechna provedení stejná – jde o stylizovaný výřez pamětního odznaku Ředitelství opevňovacích prací.

Vyrobené medaile budou jednotlivě prodávat pouze muzea v Králické pevnostní oblasti a v prodeji budou rovněž při různých zvláštních příležitostech a výročích, například při akci Cihelna. První kusy se do prodeje dostanou v průběhu měsíce května. Cena základní varianty medaile, provedené v patinované mosazi a balené v plastové kapsičce, by podle sdělení Společnosti přátel čs. opevnění neměla přesáhnout 35 korun. (tz)

Zdroj: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/novinka-pametni-medaile-muzei20110512.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletPAMÁTNÍK OBĚTEM INTERNACE

Památník obětem internace na Hoře Matky Boží v Králíkách bude otevřen v roce 2012.

Tisková zpráva březen 2011 ke stažení ve formátu pdf (165 kB)

Tisková zpráva březen 2011 ke staženíNovinky v Muzeu čs. opevnění z let 1935-38,  Pěchotním srubu
K-S 14 „U cihelny“

Nově vybavená levá kasemata stálou expozicí o čs. opevnění a jeho výstavbě, informace o zkouškách německé armády na objektu i v blízkém okolí, nové dosud nezveřejněné fotografie po odstřelu obou pancéřových zvonů, střela „Röchling“ v části objektu a spoustu dalšího lze shlédnout v Muzeum pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ .

Stálá expozoce

V březnu 2011 přivítá pevnost první návštěvníky touto nově otevřenou stálou expozicí, která je výsledkem práce dobrovolníků muzea a týmu oborníků.

Moderní expozice se nachází v technicky odvlhčeném prostředí odděleném od ostatních částí pevnosti tak, aby veřejnost mohla shlédnout exponáty pocházejících většinou z nálezů při opravách pevnosti, které jsou choulostivé na klima v prostředí. S ohledem na události, kterými prošel pěchotní srub od konce II. světové války, si milovníci opevnění, ale i ostatní turisté, přijdou na své. Pro „fajnšmekry“ je zajímavostí replika mechaniky k dělostřelecké oponce instalované německou armádou ve 40. letech 20. století. Nové modely takřka celé králické pevnostní oblasti dotvářejí a zatraktivňují celou problematiku. V průběhu náročné rekonstrukce byla také opravena odolná podlaha v kasematě novou technologií a dotvořeny chybějící části vzduchotechniky. Expozice vznikala za podpory Ministerstva kultury ČR a odvlhčení za podpory Pardubického kraje.

Stálá expozoce

Na zahájení sezóny zveme všechny návštěvníky k prohlídce tohoto významného pevnostního muzea v Pardubickém kraji, Pěchotního srubu K-S 14, který je němou připomínkou odhodlání k obraně vlasti ve 30. letech 20. století.PF 2011

PF 2011

 

Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.