Aktuality


ARMY CAMP

ARMY CAMPZNOVU OTEVÍRAME OD 12. 5. 2020 A TĚŠÍME SE NA VÁS!

ZNOVU OTEVÍRAME OD 12. 5. 2020 A TĚŠÍME SE NA VÁS!Památník obětem internace — 10 let s Vámi!

Je to již 8 měsíců, co jsme za pomoci síly, umu a šikovnosti dobrovolníků rozebrali naši expozici Památníku obětem internace v klášteře na Hoře Matky Boží a odvezli jí blíže k veřejnosti, do historické budovy na náměstí do Králík. Do místa, kde je možné nalézt i další části a expozice našeho Muzea — Východočeský památník celnictví, ale také muzejní knihovnu a archiv s badatelnou.

Památník obětem internace Králíky fungoval v klášteře od roku 2012. Započítáme-li i dlouholetou přípravu expozice, tak zde setrval více jak 10 let. Pojďte si nyní u našeho krátkého filmu zavzpomínat nejen na jeho slavností otevření, ale i nahlédnout jak náročné bylo velké stěhování a dozvědět se, jak probíhá jeho adaptace v nových prostorách v Králíkách.

Příjemnou podívanou Vám přeje tým expozice POIK a Muzea K-S 14Památník obětem internace — 10 let s Vámi!
Slavnostní otevření — duben 2012

Slavnostní otevření - duben 2012

Slavnostní otevření - duben 2012   Slavnostní otevření - duben 2012Památník obětem internace — 10 let s Vámi!
Velké stěhovaní — září 2019

Velké stěhovaní — září 2019

Velké stěhovaní — září 2019

Velké stěhovaní — září 2019Památník obětem internace — 10 let s Vámi!
Reinstalace Památníku na náměstí v Králíkách — 2019—2020

Reinstalace Památníku na náměstí v Králíkách - 2019—2020

Reinstalace Památníku na náměstí v Králíkách - 2019—2020

Reinstalace Památníku na náměstí v Králíkách - 2019—2020


Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.