Aktuality


Slavnostní akt k 101. výročí vzniku čs. státu

V sobotu 26. října se před Pěchotním srubem K-S 14 „U cihelny“ konal již tradiční slavnostní akt k 101. výročí vzniku samostatné Československé republiky za účasti starosty města Králík Ing. Václava Kubína, starosty města Žamberku Ing. Bc. Oldřicha Jedličky, zástupců Celních úřadů Pardubice a Hradec Králové a řady dalších hostů ze Slovenska a České republiky. Akce proběhla společně se Vzpomínkovou slavností na počest padlých příslušníků Finanční stráže RČS, kterou pořádá každoročně Východočeský klub celních veteránů ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Při příležitosti slavnostního aktu byly Muzeem K-S 14 uděleny Medaile četaře Arnošta Hrada dvěma významným králickým osobnostem in memoriam, panu Františku Vorlickému, prom. dentistovi a panu Bohumilu Vraštilovi, za jejich účast v organizovaných skupinách III. odboje v období nesvobody a útlaku, kdy svými činy v odboji nebo pomocí vězněným osobám riskovali nejen svůj život a svobodu, ale i pronásledování svých blízkých. V důsledku své činnosti byli v 50. a 60. letech 20. století uvězněni, nebo jiným způsobem postiženi. Medaile za oba oceněné převzali z rukou ředitele Muzea K-S 14 Ing. Richarda M. Sichy pozůstalé děti oceněných Mgr. Irena Vorlická a syn Bc. Miloslav Vraštil.

Slavnostní akt k 101. výročí vzniku čs. státuNa státní svátek v pondělí 28. října 2019 máme otevřeno

Oslavte 101. výročí vzniku československého státu v Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“. Na státní svátek v pondělí 28. října 2019 máme otevřeno a rádi vás přivítáme v naší expozici.

 

 

Na státní svátek v pondělí 28. října 2019 máme otevřenoUctění památky Arnošta Hrada

Naši přátelé, old skauti z Prahy 8, na hrdiny nezapomínají! Zástupci 35. Skautského oddílu v pátek 4. října uctili již tradičně na Bohnickém hřbitově v Praze památku četaře Arnošta Hrada. Jeho hrob očistili a položili na něj květiny. Je neuvěřitelné, že tuto tradici udržují již přes 40 let. Jejich ideály a spolehlivost je pro nás vždy vzorem! Za fotografie děkujeme panu br. Vladimíru Chocholovi.

 

Uctění památky Arnošta Hrada

Uctění památky Arnošta Hrada

Uctění památky Arnošta HradaCihelna 2019 — Svoboda přichází přes Slezsko 1945

Fotogalerie ze vzpomínkové akce Cihelna 2019 s více jak dvacetiletou tradicí, zaměřená na oživenou historii, vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století.

 

Cihelna 2019 — Svoboda přichází přes Slezsko 1945Cihelna 2019 — Setkávání na cihelně

Během Akce Cihelna 2019 se uskutečnila řada zajímavých setkání, která byly završením celoroční spolupráce s pořádajícími subjekty. Děkujeme všem našim dobrovolníkům, kteří zvládli velký nápor návštěvníků a ještě více děkujeme a jsme vděční všem, kteří přišli na akci a nezapomněli navštívit naše významné národní pamětní místo - Pěchotní s rub K-S 14 „U cihelny“.

 

Cihelna 2019 — Setkávání na cihelněCihelna 2019 — Práce na pevnosti

Fotoreport z příprav a pak i samotné akce v pevnosti K-S 14, kde se o návštěvníky staral náš skvělý tým.

 

Cihelna 2019 — Práce na pevnostiSilnice z Králík do Prostřední Lipky se opravuje!

Silnice z Králík do Prostřední Lipky se opravuje! Tedy na své cestě k nám určitě potkáte značku Zákaz vjezdu - ale nemusíte se bát, máme otevřeno a naši návštěvníci mohou do zákazu vjezdu vjet. Děkujeme Vám za trpělivost, odměnou za ní bude krásná, nová a hlavně pohodlná silnice.

 

Silnice z Králík do Prostřední Lipky se opravuje!Den sil podpory AČR - Cihelna 2019

Den sil podpory AČR - Cihelna 2019Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

Fort Fest Králíky v Muzeum K-S 14Pozvánka na Velikonoce

Pozvánka na VelikonoceVzpomínka na četaře Anošta Hrada

Před 105 lety se narodil Arnošt Hrad, četař československé armády, který po mnichovském diktátu odmítl opustit pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" kde sloužil, a zvolil v říjnu roku 1938 raději sebevraždu místo ztráty cti.

Půlkulaté výročí narození A. Hrada jsme si připomenuli tuto sbotu 6. dubna 2019 v Pěchotním srubu K-S 14 "U cihelny", společně s Východočeským klubem celních veteránů a za milé účasti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D. a starosty města Králíky Ing. Václava Kubína.

Pietní vzpomínka k uctění památky A. Hrada proběhla v pátek 5. dubna i v Praze, kde Úřad městské části Praha 8 na jeho hrob položil velký věnec v národních barvách.

Vzpomínka na četaře Anošta Hrada

Vzpomínka na četaře Anošta Hrada

Vzpomínka na četaře Anošta Hrada

Vzpomínka na četaře Anošta Hrada


Pietní vzpomínka k uctění památky A. Hrada proběhla v pátek 5. dubna i v Praze, kde Úřad městské části Praha 8 na jeho hrob položil velký věnec v národních barvách.

Uctění památky A. Hrada v pátek 5. dubna i v PrazeJiž otevíráme!

Legiovlak nově v Králíkách od 13. do 18. 8.2019Legiovlak nově v Králíkách od 13. do 18. 8. 2019

Legiovlak bude přístupný v Králíkách od 13. do 18. 8. 2019.
Nezapomeňte také navštívit naši legionářskou stálou expozici v pravé kasematě Muzea K-S 14! Těšíme se.

Legiovlak nově v Králíkách od 13. do 18. 8.2019Legiovlak nově v Králíkách od 13. do 18. 8.2019
Konference historiků cla, celnictví a FS RČS

Konference historiků cla, celnictví a FS RČS
P. F. 2019

P. F. 2019
Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.