Aktuality 2012


Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14

Dne 27. října 2012 se i za nepřízně počasí konal v našem Muzeu tradiční pietní akt k výročí založení státu. Východočeský klub celních veteránů s hosty ze Slovenska společně s generálním ředitelem Celní správy ČR generálem Dr. J. Novotným a starostkou města uctili památku zemřelých příslušníků Finanční stráže v roce 1938. Při této příležitosti obdrželi dva naši dobrovolníci muzea za spolupráci v oboru historie celnictví Ing. Richard M. Sicha a Mgr. Martin Šesták Pamětní medaili Dr. Emila Martince.

Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14      Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14

Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14      Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14

Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14      Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14

Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14      Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14

Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14      Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14

Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14      Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14NHL - nekonečné hrabání listí, děkujeme skautům!

Že nevíte co je to u nás NHL? Ano Nekonečné Hrabání Listí, aneb skrytá práce na pevnosti, aby se vám u nás na jaře zase líbilo. Děkujeme skautům z Jalubí u Uherského Hradiště za pomoc, které si vážíme. Zatímco podzimní dobou jiní sedí u TV a nadávají vždy a na vše, jiní (je jich málo) pomáhají. Děkujeme Vám!

NHL - nekonečné hrabání listí     NHL - nekonečné hrabání listí

NHL - nekonečné hrabání listí     NHL - nekonečné hrabání listíUpřímná soustrast

Se zármutkem jsme se dozvěděli smutnou zprávu o úmrtí našeho kamaráda a kolegy Emila a připojujeme se s upřímnou soustrastí rodině k další členům široké pevnostní historické obce ke které Emil přispíval a patřil.

Čest jeho památce!

Pracovníci Muzea K-S 14

Emil TrojanOtevření Památníku obětem internace Králíky

V roce 2006 vznikla v Muzeu čs. opevnění z let 1935 – 1938, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny” myšlenka zpracování velkého místního tématu, ke kterému jsme cítili velký dluh. Tím tématem byla centralizace řeholních bratří v 50. letech v klášteře na Hoře Matky Boží u Králík. V pátek 27. dubna 2012 bylo završeno několikaleté úsilí mnoha lidí, kteří se zpracování tohoto tématu intenzivně věnovali. Proběhlo totiž slavnostní otevření Památníku obětem internace, umístěného v prostorách výše zmiňovaného kláštera. Památník je výsledkem spolupráce tří subjektů – Muzea K-S 14 „U cihelny“, Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – Redemptoristů a firmy JK Consulting group. Mapuje období let 1950 – 1960, kdy klášter fungoval jako jeden ze sedmi centralizačních klášterů pro řeholníky v Československu.

Kolem 15. hodiny přijel na Horu Matky Boží Jeho Eminence Mons.  kardinál Dominik Duka, aby se zúčastnil slavnostní vernisáže u příležitosti otevření Památníku. Dalšími velmi vzácnými hosty, kteří i přes svůj vysoký věk vážili dlouhou cestu, byli řeholníci, kteří centralizací v Králíkách prošli. Jedinou zástupkyní ženských řeholí byla matka Vojtěcha, představená Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie. Tato kongregace strávila v Králíkách z donucení přes čtyřicet let, od roku 1960, kdy zde byl zrušen centralizační klášter pro řeholníky. Dále se aktu otevření zúčastnila náměstkyně ministryně kultury Anna Matoušková, zástupce Pardubického kraje Miroslav Stejskal a samozřejmě zástupci zřizovatelů – ředitel Muzea K-S 14 „U cihelny“ Richard M. Sicha, provinciál Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – Redemptoristů P. Josef Michalčík a jednatel firmy JK Consulting group Josef Kubiš.

Po vysvěcení Památníku kardinálem Dukou se otevřely jeho dveře prvním vzácným hostům. Autoři výstavy Richard M. Sicha a Petra Gabrielová ochotně provázeli expozicí a podávali doplňující informace. Pro zájemce sloužil kardinál Duka od 17.00 v Poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie pontifikální mši, které se zúčastnili jistě i nevěřící. Po mši byl u příležitosti slavnostního otevření uspořádán koncert známých operních pěvců Jiřího Rajniše, Barbory Kmentové-Rajnišové, Jiřího Rajniše, ml., flétnisty Tomáše Johancsíka a klavíristky Jitky Nešverové.

V následujících dvou dnech navštívily Památník stovky lidí. Mnozí z nich mají období 50. let v živé paměti a mnoho místních má také vzpomínky na řeholníky v klášteře, popřípadě na to, jak se dlouhá desetiletí museli Hoře Matky Boží vyhýbat. Památník je v celé České republice ojedinělým projektem, prvním, zabývajícím se výhradně perzekucí církví komunistickým režimem. Doufáme, že nová expozice přispěje k oživení zájmu o tuto problematiku a k tomu, aby bezpráví spáchané na nevinných ve zdech zdejšího kláštera nebylo zapomenuto. 

Autorka článku Mgr. Lucie Votrubcová

Otevření Památníku obětem internace KrálíkyFotogalerie z otevření Památníku obětem internace Králíky

Na internetové prezentaci www.pamatnikkraliky.cz byla zveřejněna fotogalerie z otevření Památníku obětem internace Králíky.Podpořte nás

PODPOŘTE naše Muzeum K-S 14 na Facebooku, malí i velcí, můžete napsat Vaše zážitky a přidat zajímavé foto.

Váš tým K-S 14

facebookKoncert

Při příležitosti otevření Památníku obětem internace Králky se dne 27. dubna 2012 v 18.30 hodin v klášteře na Hoře Matky Boží koná koncert.

Koncert

Plakát ke stažení ve formátu pdf (1,78 MB)Pěchotní srub K-S 14 v České televizi

Česká televize v rámci seriálu z dokumentárního cyklu „V kůži předků“ uvede díl s názvem „Voják“, který diváky zavede do Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“. Díl pořadu bude vysílán dne 5. března 2012 v 16.20 hodin na ČT 2. Diváci budou mít možnost shlédnout složité zvládnutí svěřených zbraní a výstroje v 30. letech minulého století, ale dozví se také něco o mimořádných událostech v tomto objektu v pohnutých dnech září roku 1938. V režii a dramaturgii pražského režiséra Miloslava Kučery tak vznikla celá řada dílů pořadu o dobových povoláních a dovednostech. Vojenské povolání v seriálové řadě patří k nejzajímavějším. Objekt K-S 14 s ohledem na jeho výjimečnost nebyl vybrán zcela náhodně. Smrt četaře Arnošta Hrada na podzim 1938 v tomto objektu dodnes vyvolává vzpomínky i dohady historiků i návštěvníků Muzea. Muzeum se stalo připomínkou krize 30. let v období mnichovské zrady. Díl se prolíná s dobovými vstupy odehranými přímo v pevnosti a na opevnění v nedalekém Lichkově, divák bude mít možnost seznámit se s autentickým používáním pěchotních a pevnostních zbraní, telefonních ústředen a spoustu dalších zajímavostí z vojenského života. Další seriálové díly bude možné shlédnout i na webových stránkách České televize. (-rms-)

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319925877-v-kuzi-predku/211563230180010-vojak/

Pěchotní srub K-S 14 v České televiziČlen našeho muzea odměněn při příležitosti dne celníků ČR

Členovi naší muzejní rady mjr. Ing. Marcelovi Šuštiakovi, byla dne 26. 1. 2012 udělena stříbrná medaile za vzornou službu. Dostal ji za příkladnou spolupráci s Celní správou ČR v oblasti celní historie, za udržování tradic a posilování firemní kultury.

Toto ocenění mu při příležitosti Mezinárodního dne celníků odevzdal Generální ředitel Generálního ředitelství cel České republiky brigádní generál JUDr. Ing. Pavel Novotný za přítomnosti I. náměstka ministerstva financí ČR RNDr. Ladislava Minčič, CSc., MBA.
Marcel Šuštiak působí jako člen muzejní rady v Muzeu čs. opevnění z let 1935-1938 pěchotní srub KS 14 "u Cihelny" v Králíkách od roku 2009. Jako publicista od roku 2007 pravidelně přispívá do časopisu slovenské celní správy Colné aktuality. Za toto období napsal více než 50 článků z historie celnictví a finanční správy. Věnuje se hlavně tématům, které dosud nebyly zpracovány. O historii celnictví a finanční správy přednáší posluchačům v celních kurzech. V roce 2011 mu byla udělena stříbrná medaile GŘ CR ČR za vzornou službu u příležitosti 100. výročí Cu Žilina. (-red-)

Člen našeho muzea odměněn při příležitosti dne celníků ČR

Člen našeho muzea odměněn při příležitosti dne celníků ČR

Člen našeho muzea odměněn při příležitosti dne celníků ČR

Člen našeho muzea odměněn při příležitosti dne celníků ČR

 

Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.