Aktuality 2017


Oslava založení čs. státu a udělení ocenění dobrovolníkům

Dne 28.10.2017 jsme si připomněli před Muzeem K-S 14 „U cihelny“ v tradiční spolupráci s Východočeským klubem celních veteránů a hosty ze Slovenska, Česka a za účasti starostky města Králíky J. Ponocné, starosty města Horní Jelení P. Tupce a ředitelů celních úřadů Hradec Králové a Pardubic plk. Boudy a plk. Pražáka založení samostatného čs. státu. Současně jsme uctili památku zavražděných příslušníků Finanční stráže v roce 1938 a připomněli si těžké okamžiky historie naší republiky. Tradiční je také ocenění dárců, dobrovolníků a mecenášů Muzea K-S 14, kteří obětovali svůj volný čas, finanční prostředky nebo znalosti ve prospěch spolku provozujícího Muzeum K-S 14. Tito převzali z rukou ředitele Muzea Ing. Richarda M. Sichy Záslužnou medaili Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ I. stupně. Mezi oceněnými byli letos historička Mgr. Lucie Votrubcová, za dlouholeté dobrovolnictví, por. Bc. Martina Kolinská, za dlouhodobou odborná pomoc a dárcovství, Ing. Jaroslav Šrámek, za dlouhodobou podporu a dárcovství, Oldřich Roušavý, za dlouhodobé dobrovolnictví, plk. Vladimír Lang, za pomoc a dárcovství, archivářka a průvodkyně Bc. Aneta Novotná, za dlouhodobé dobrovolnictví, Václav Vlček, kpt. v.v., za dlouhodobou odbornou pomoc a dárcovství. Slavnostní salvy čestné jednotky CS byly také důkazem, že i spolupracující spolky a dobrovolníci dokáží důstojně oslavit svátek republiky. Spolupráce s celníky je s ohledem na zachycená témata již samozřejmostí.

Fotogalerie z akce zde.

Oslava založení čs. státu a udělení ocenění dobrovolníkům

Foto: J. FajstavrováSvětla nad bunkry
www.svetlanadbunkry.cz

Akce Světla nad bunkryNávštěva náčelníka generálního štábu AČR

V rámci ozvěn akce Cihelna 2017 jsme měli možnost uvítat dne 19.8.2017 opět návštěvu náčelníka generálního štábu AČR arm. gen. Josefa Bečváře, který navštívil naše expozice, tentokrát v doprovodu své manželky.

Po seznámení se s aktuální situací v pevnostním Muzeu a novinkami se také poklonil památce zesnulého četaře Arnošta Hrada v podzemí. Jsme potěšeni, že i při natolik náročné akci si najdou představitelé armády čas k tichému zamyšlení nad našimi pohnutými národními dějinami v místě k tomu určenému. Není náhoda, že pana arm. gen. Bečváře provázel náš dlouholetý průvodce a profesionální voják nrtm. Lukáš Pernický, který spojuje již 13 let svůj volný čas neodmyslitelně s naší pevností jako průvodce a v rámci akce Den Sil podpory AČR CIHELNA 2017 se také obětavě staral v rámci kulturního programu o vice než 300 vojáků AČR, příslušníků Policie a integrovaného zahraného sytému, které provedl na pevnosti a přednášel problematiku obrany v roce 1938. Nrtm. Pernický převzal při této příležitosti z rukou gen. Bečváře pamětní medaili NGŠ. Ocenění za dobrovolníky Muzea K-S 14 převzal také Ing. Richard M. Sicha.

Foto: A. Neterda, st.

Návštěva náčelníka generálního štábu AČR   Návštěva náčelníka generálního štábu AČR

Návštěva náčelníka generálního štábu AČR   Návštěva náčelníka generálního štábu AČR

Návštěva náčelníka generálního štábu AČRDen sil podpory AČR - CIHELNA 2017


Plakát z akce Den sil podpory AČR - CIHELNA 2017
Program z akce Den sil podpory AČR - CIHELNA 2017Pěchotní srub U Cihelny navštívila Zdena Mašínová

(18. 6. 2017) Králíky - Již potřetí do pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny" v Králíkách, který se nachází v těsné blízkosti tamního vojenského muzea, v sobotu zavítala Zdena Mašínová - dcera bývalého příslušníka československých legií v Rusku Josefa Mašína a sestra odbojářů Ctirada a Josefa Mašínových.

Třiaosmdesátiletá Zdena Mašínová si tu prohlédla dvě kasematy, v jedné z nich mimo jiné o čerstvě instalovanou expozici na památku jejího otce - Josefa Mašína, která obsahuje dva kufry, hřebeny a několik dalších předmětů z dochované pozůstalosti po generálovi, od jehož popravy letos uplyne pětasedmdesát let.

Zdena Mašínová si také prohlédla nově vznikající muzeum celnictví, které už brzy připomene život celníků a pašeráků v dalších prostorách Muzea K-S 14 v budově na náměstí v Králíkách.

Text a foto: Iva Janoušková
Zdroj: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/pechotni-srub-u-cihelny-navstivila-zdena-masinova-20170618.html

Pěchotní srub U Cihelny navštívila Zdena Mašínová   Pěchotní srub U Cihelny navštívila Zdena Mašínová

Pěchotní srub U Cihelny navštívila Zdena Mašínová   Pěchotní srub U Cihelny navštívila Zdena MašínováNávštěva rakouské armádní delegace

Delegace štábních praporčíků rakouské armády navštívila naše Muzeum K-S 14 "U cihelny" ve čtvrtek dne 15. června 2017 v doprovodu pana T. Reimera ze spolupracující Vojenské střední školy v Moravské Třebové. Rakouští kolegové si se zájmem prohlédli expozice o čs. opevnění a založení čs. státu včetně rakouské části společné historie v pravé kasematě srubu, která je ozvláštněna unikátními fotografiemi z převratu na Moravě v roce 1918 a legionářskými sbírkami. Zajímavým k vidění ze společné historie byl také raritní exponát z tohoto období, katalog poslanců Říšské rady ve Vídni z přelomu 19. a 20. století, v němž je vyobrazen T. Masaryk jako poslanec tohoto orgánu. Hosté se seznámili také s pohnutým osudem opevnění a četaře Arnošta Hrada.

Foto: T. Reimer

Návštěva rakouské armádní delegace   Návštěva rakouské armádní delegace

Návštěva rakouské armádní delegace   Návštěva rakouské armádní delegace

Návštěva rakouské armádní delegace   Návštěva rakouské armádní delegaceV Králíkách vzniká expozice věnovaná historii celnictví

https://www.ceskenoviny.cz/index_img.php?id=403058Pochod Finanční stráže RČS


Pozvánka na vzpomínkuVHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film
Řeholníci z Hory Matky Boží (mp4 - 43 MB)

VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární filmOdkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.