Aktuality 2014


Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Dne 27. 10. 2014 navštívil hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický depozitáře Muzea čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotního srubu K-S 14 " U cihelny" s Knihovnou "generála Mašína" v Králíkách na Velkém náměstí 367. Cílem návštěvy bylo projednání aktuálních projektů Muzea, zejména výstavby technického a sociálního zařízení u objektu pevnosti K-S 14 v k.ú. Prostřední Lipka s úpravou pro handicapované, což je po léta stále problémem z hlediska standardů v oblasti turistického ruchu. Dále byla projednána otázka budoucí expozice celnictví v budově na Velkém náměstí, kde se nyní nachází především zázemí a odborná pracoviště muzea, která slouží především studentům, pracovníkům ostatních institucí a regionálním badatelům. Muzeum K-S 14, které má v pevnosti po léta unikátní expozici Finanční stráže s památníkem 42 zavražděným příslušníkům z předmnichovského období, disponuje rozsáhlým sbírkovým fondem „celnictví“ s cílem zřídit v budově tematickou expozici věnovanou této problematice. Jednání se zúčastnili ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha a Ing. arch. Richard Novák, manažer projektu výstavby technického a sociálního zázemí muzea. Pan hejtman Netolický si prohlédl způsob péče o sbírkové fondy muzea a jejich uložení, archiv muzea, knihovnu a prostory budoucí expozice, kde se dobrovolníkům podařilo již učinit první náročné kroky k úpravě prostor a nezbytné technické protipožární úpravy v objektu. Některé z místností by s pomocí Pardubického kraje mohly opět ožít jako veřejný prostor, což by opět napomohlo oživení v oblasti kultury a turismu na Králicku. Hejtman se také seznámil s další činností nevládní neziskové organizace VHK ERIKA Brno, o.s. a jejími kulturními aktivitami na Králicku, v ČR i v zahraničí a s fungováním pobočky Památníku obětem internace Králíky.

Autor: R. M. Sicha, foto: Luboš Kozel

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“Pietní akt k výročí založení státu u Muzea K-S 14 „U CIHELNY“

Dne 25. října 2014 uspořádal Východočeský klub celních veteránů ve spolupráci s Muzeem K-S 14 a s dalšími bezpečnostními složkami ČR před pěchotním srubem tradiční vzpomínkovou slavnost s pietním aktem k výročí založení ČSR. Všichni společně uctili památku zavražděných příslušníků Finanční stráže, kteří zemřeli při obraně státu v období mnichovské krize na různých místech Československa. Využili jsme této příležitosti, abychom ocenili Medailí Pěchotního srubu K-S 14 "U cihelny" některé podporovatele a dobrovolníky, kteří nám pomohli nebo pomáhají. Medaile převzali z rukou ředitele Muzea Ing. Richarda M. Sichy pan Ing. Ladislav Tóth, mjr. Ing. Oldřich Švéda, nezisková organizace Východočeský klub celních veteránů a Spolok histórie colníctva a finančnej správy SR. Akce položení věnců padlým příslušníkům Finanční stráže RČS se konala za účasti spolupracujících bezpečnostních složek státu zastoupených generálním ředitelem Celní správy ČR plk. Mgr. Petrem Kašparem a ředitelem věznice Mírov plk. Ing. Mgr. Vladimírem Langem. Přítomni byli zástupci městských samospráv, za Králíky paní starostka Jana Ponocná.


Pietní akt k výročí založení státu u Muzea K-S 14 „U CIHELNY“


Muzeum K-S 14 „U cihelny“ uspořádalo v Praze celostátní konferenci

V současné době patří již k obecně známým skutečnostem, že mezi československými vojáky, kteří se nemohli vyrovnat s rozkazem opustit obranné objekty, byl pražský rodák, poddůstojník Arnošt Hrad, jenž se v říjnu 1938 zastřelil v pevnosti K-S 14 u Králík. K letošnímu 100. výročí jeho narození uspořádalo Muzeum čs. opevnění K-S 14 pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ 9. října 2014 v libeňské Grabově vile celostátní konferenci. Výběr místa nebyl náhodný. Arnošt Hrad byl na základě svého přání v dopise na rozloučenou pohřben ve svých rodných Bohnicích. I na konferenci bylo mj. připomenuto, že zásluhou oldskautů z 35. střediska Junáka, kteří na starém hřbitově v Bohnicích vypátrali hrob Arnošta Hrada a iniciovali jeho označení tabulkou, došlo k připomenutí památky tohoto vojáka i v době, kdy se o těchto událostech hovořilo spíše zřídka.

Konference proběhla ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče Prahy 8 v Karlíně a za účasti pracovníků Akademie věd ČR. Za město Králíky se zúčastnila starostka města Jana Ponocná a místostarosta Antonín Vyšohlíd. Konferenční příspěvky přednesli ředitel muzea Ing. Richard M. Sicha (Sebevražda četaře Arnošta Hrada a vnímání jeho oběti v soudobé společnosti), Dr. Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa v Bratislavě (Dopady zahraničnej mocensko-politickej situácie v roku 1938 na Slovákov), Dr. Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu informoval o ztrátách čs. armády v době mezi květnovou mobilizací a obsazením českých zemí, jeho kolega z téže instituce Dr. Ivo Pejčoch o československých cyklistických jednotkách v září 1938, Dr. Daniel Povolný z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR nazval svůj příspěvek Zbrojovka Ing. F. Janeček v letech 1938-1939 aneb nadějné vyhlídky a smutné konce a Dr. Pavel Zeman zastupující Ústav pro studium totalitních režimů hovořil na téma Třetí říše a Československo 1933–1938. Na konferenci byla udělena ředitelem Muzea K-S 14 „Medaile četaře Arnošta Hrada“ k příležitosti 100. výročí narození četaře A. Hrada 35. středisku Junáka a rovněž bylo za pomoc a spolupráci s muzeem oceněno také několik osob „Medailí Pěchotního srubu K-S 14“. Za záštitu akce organizátoři děkují panu europoslanci Ing. Janu Zahradilovi.


Muzeum K-S 14 „U cihelny“ uspořádalo v Praze celostátní konferenci

Další informace o akci naleznete v oficiálním periodiku Akademie věd ČR – Bulletin: http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_1411.html

Autor: R.M.Sicha, foto: J. KosekMUZEJNÍ NOC 2014


Muzejní noc 2014Tak nám zabili Ferdinanda!

připravilo v rámci Festivalu muzejních nocí ČR na den 14. června 2014 tradiční Muzejní noc na Cihelně VIII. Ročník, s tématem atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este. Návštěvníci si užili bohatý a nevšední program zařazený do cyklu Muzeum a Velká válka. Jeho obsahem byla opět prohlídka muzea zdarma a tentokrát vystoupení kapely ONE CLASSIC. Akce byla zahájena starostkou města Janou Ponocnou a ředitelem Muzea K-S 14 Ing. Richardem M. Sichou před objektem pevnosti tradiční fanfárou. Rovněž byla přítomna řada hostů a návštěvníků z Polska. Večerní program byl doplněn ukázkami c. a k. odvodní komise Dr. Wartemburga, která zasedala v Králíkách po 100 letech jako v roce 1914. Každý odvedenec obdržel odvodní list s razítkem hejtmanství Senftenberk / Žamberk, pod který dříve obvod spadal. Dámy se nechávaly zapisovat jako dobrovolné sestry Rakouského červeného kříže na pomoc vojákům. V programu nechyběly ukázky orientálních tanců břišních tanečnic a ohňostroj, ukázky tradičních řemesel, drátenického, šperkařského a kloboučnického. Návštěvníci měli také možnost cestovat časem do doby starého Rakouska – Uherska a potkávat nádherně dobově oděné dámy a pány z počátku 20. století.

Kromě soutěží ve střelbách vzduchovkou předvedl také VHK ERIKA Brno situační divadelní ukázky pro děti i dospělé, kteří mohli využít také možnosti svezení na koních Jezdeckého spolku Lipka. Večer byl otevřen také klášter na Hoře Matky Boží s ambity, Památník obětem internace a Evropský dům v Králíkách, kde proběhlo promítání historického trezorového filmu „Devět kapitol ze starého dějepisu“ od režiséra Háši, zapůjčeného z Vojenského historického ústavu.

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili a těšíme se na shledanou v roce 2015.

Tak nám zabili Ferdinanda!

Tak nám zabili Ferdinanda!Muzejní noc 2014

Muzejní noc

Plakát ke stažení ve formátu pdf (506 kB)Unikátní projekt „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách

Muzeum čs. Opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ v roce 2012 zřídilo na Hoře Matky Boží společně se společností JK CONSULTING a Kongregací Nejsvětějšího Vykupitele Redemptoristy, Památník obětem internace Králíky, který již přes rok funguje a našel si svoji cestu v rámci celostátního vydělávání veřejnosti.

V letošním roce byl zařazen v celostátním, prestižním projektu „Dotkni se 20.století!“ tentokrát Seminářem „Víra a společnost ve 20. století“, který se konal dne 29. dubna 2014 v Příbrami v Hornickém Muzeu. Pořadatelem semináře bylo Národním Muzeem v Praze, gestor tohoto projektu a účastníci učitelé z celé České republiky. V cyklu přednášek za Památník vystoupil ředitel Muzea K-S 14 a Muzeum K-S 14 vystoupil Ing. Richard M. Sicha s tématem využití obsahu a významu expozice pro vzdělávání pro základní a střední školy. Zazněly také přednášky PhDr. Jan Kalouse, Ph.D. (ÚSTR) s tématem Reflexe číhošťského případu v letech 1950-1989, Mgr. Jany Virágové, Ph.D. (Ústav evropské etnologie, FF MU Brno) s tématem Islám v českých zemích, Ing. Evy Dytrychové (Národní muzeum) s tématem Virtuální výstavy v projektovém vyučování a další. Přednášky jsou ke stažení pro učitele a zájemce na http://www.dvacatestoleti.eu Základem celého cyklu jsou novinky interaktivity  moderní výuky, která může být využívána přímo v muzeích navštěvovaných základními školami a gymnázii.  Projekt Památníku obětem internace Králíky je vázán odborně i na badatelské pracoviště, které je nevládní neziskovou organizací VHK ERIKA Brno, o.s. zajišťováno v knihovně „generála Mašína“ (v budově býv. gymnázia na Velkém náměstí 367). Díky podoře archivních institucí v ČR tak tvoří unikátní projekt, neboť některé poznatky o internaci řeholníků lze studovat přímo v místě (regionu), kde došlo k omezení osobní svobody, více jak 530 osob z území bývalého Českoslovenka, včetně další literatury vztahující se k bezpečnostním složkám bývalé ČSSR které Muzeum sbírkově rovněž soustřeďuje.  Knihovna je navštěvována, studenty, diplomanty a odbornými badateli z celé ČR, ale i místními zpracovateli diplomových a bakalářských prací, kteří si téma vyberou. Památník obětem internace Králíky na Hoře Matky boží je v rámci vzdělávání průběžně vyhledáván školami a gymnázii v rámci prohlídek ale v loňském roce byl také hojně navštěvován i v relaci turistického ruchu. Bližší informace o Památníku i knihovně a jejích fondech na www.pamatnikkraliky.cz

Projekty tohoto typu přispívají ke vzdělávání nejen dětí ale i pedagogů a individuálních zájemců a badatelů, mají celostátní rozměr a začlenění Expozic v rámci muzeí v Králíkách mají podíl na vzdělávání národa a dlouhodobý charakter. I když vzdělání nelze vyvážit mnohdy hmotně a úročí se po další generace, potěšilo nás, že se Králíky díky aktivitám dobrovolníků a nadšenců dostali do povědomí významného vzdělávacího cyklu Národního muzea v rámci celé ČR.

Unikátní projekt „DOTKNI SE 20.STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách

Unikátní projekt „DOTKNI SE 20.STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v KrálíkáchNovinky pro letošní sezonu na Kralickém řopíku

Kralický řopík je název expozice v LO č.111, který se stále více dostává do podvědomí veřejnosti. Samotná rekonstrukce tohoto objektu lehkého opevnění započala na konci srpna roku 2000 a až letos se podařilo sehnat významné kousky vnitřního vybavení, které stále chyběly.

Po několika měsících domlouvání s partnerským muzeem opevnění se podařilo získat Brněnskou lafetu vz.37, která se jako jediná dostala opravdu přímo do pevnůstek lehkého opevnění při chystané obraně naší vlasti v roce 1938. Lafetu, která sloužila pro uchycení kulometu ve střílně, se podařilo zajistit v téměř kompletním stavu. Několik chybějících komponentů se v poměrně krátkém času dohledalo a doplnilo. Návštěvníci díky tomu mohou vidět lehký kulomet vz.26 v lafetě vz.37 na jediném místě v Kralické pevnostní oblasti právě v expozici našeho "Kralického řopíku".

Do konce roku 1938 se podařilo vyrobit 5.000 kusů těchto lafet. Do dnešních dnů se předpokládá, že bylo dochováno cca 60 až 80 kusů. Z toho je tak polovina v provedení pro lehký kulomet.

Dalším exponátem jsou prvorepublikové pancéřové dveře vz. 37, na kterých je třeba provést ještě několik úprav, aby byli autentické pro místní oblast. Vyrábělo je totiž několik firem a v každé z nich se lišily různými detaily.

Od letošní sezóny se náš tým rozšířil o nové průvodce, což by návštěvníci měli poznat na častější otevírací době, během níž tyto nové zajímavé exponáty budou instalovány. V současné době je otevřeno každý druhý a poslední víkend v měsíci. Budeme se snažit objekt zpřístupnit každý víkend od konce dubna až do října. Díky letošní mírné zimě započal předsezónní provoz již na začátku března. Mimo otevírací dobu, kdy je "Kralický řopík" zpřístupněn veřejnosti, není vybavení instalované, aby se zamezilo odcizení vybavení.

Zdeněk Jenčík (správce LO 111)

Novinky pro letošní sezonu na Kralickém řopíku

Novinky pro letošní sezonu na Kralickém řopíku

Novinky pro letošní sezonu na Kralickém řopíku

Novinky pro letošní sezonu na Kralickém řopíku

Novinky pro letošní sezonu na Kralickém řopíkuPietní akt k 100. výročí narození četaře Arnošta HRADA

Dne 5. dubna 2014 jsme mohli být účastni slavnostnímu pietnímu aktu.
Východočeský klubem celních veteránů společně se Svazem bojovníků za svobodu a Jednotou ČSOL Ústí nad Orlicí za účasti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického si společně s námi v sobotu připomněli 100. výročí narození četaře Arnošta Hrada, který spáchal v Pěchotním srubu K-S 14 „Ucihelny“ na protest proti mnichovské zradě sebevraždu dne 3. října 1938. Autorem fotoreportáže je pan Luboš Kozel, za poskytnuté fotografie děkujeme. Jsme rádi, že celní veteráni a spolky nezapomínají na minulost našeho národa.

Pietní akt k 100. výročí narození četaře Arnošta HRADA

Pietní akt k 100. výročí narození četaře Arnošta HRADA

 

Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.