Aktuality 2016


Paměť řádu
Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří

Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří

Dne 17. listopadu 2016 se uskutečnila tradiční mezinárodní vzpomínková akce Řádu Milosrdných bratří z Čech a Slovenska, tentokrát v Králíkách, pod názvem „Paměť řádu“. Jejím cílem bylo vzpomenout na vězněné a perzekuované milosrdné bratry, spolupracovníky a jejich rodiny v dobách nacistického a komunistického pronásledování.

Králíky nebyly vybrány zdaleka náhodou. Zmíněný mezinárodní hospitálský řád spolupracuje řadu let s Památníkem obětem internace který funguje v rámci Muzea čs. opevnění K-S 14 „U cihelny“ na Hoře Matky Boží již od roku 2011 a připomíná oběti z řad řeholí, které byli omezeni na osobní svobodě v letech 1950 – 1961 v rámci akce „K“. Hosté v čele s provinčním delegátem řádu bratrem Martinem Mackem, po mši svaté v klášterním kostele sv. Leopolda v Brně, přijeli do Králík, kde navštívili ráno knihovnu generála Mašína a archiv Muzea K-S 14 a Památníku na Velkém náměstí v budově bývalého gymnasia a seznámili se s dosavadním fungováním instituce jako celku. Knihovna je využívána především diplomanty a studenty zabývajícími se historickou tematikou a to jak z historie obrany státu tak pronásledování řeholí. Následně se návštěva odebrala do prostor samotné expozice Památníku na Horu Matky Boží, kde ji provedl ředitel Muzea K-S 14 Ing. Richard M. Sicha. Společně všichni navštívili Klášterní kostel a na schodech do ambitů se uskutečnil malý pietní akt, kde bylo vzpomenuto nejen na oběti internované přímo v místě, ale i zemřelé ve věznicích a káznicích na jiných místech. Bratři si prohlédli i prostory krypty.

Hospitálský řád sv. Jana z Boha „Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo“, Milosrdní bratři, je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným. „Per corpus ad animam“ – „Tělem k duši“.  Celosvětově řád působí v 50 zemích na všech pěti kontinentech a provozuje okolo 400 center. Jejich pomoc se neomezuje pouze na nemocné a nemocnice, ale rovněž na centra pro mentálně postižené, invalidy, přestárlé, lidi bez domova a také centra pro závislé na drogách. Přínosem jejich služby byla i péče o postižené virem ebola v nedávno dotčených zemích. V Králíkách byli v 50. letech internováni především slovenští bratři, kteří byli vyhnáni z nemocnic a sociálních zařízení.

Foto: A. Neterda, st.

Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří   Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratříVzpomínkové akce 29. října 2016 v Horním Jelení a v Králíkách

V sobotu dne 29. října 2016 zorganizovali  členové Východočeského klubu celních veteránů již pošesté vzpomínkové akce při příležitosti 98. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Od roku 2011 se setkáváme v Horním Jelení a v Králíkách, abychom si společně připomenuli vznik společného státu a při této příležitosti uctili památku osobností, které se podílely na organizaci celní služby, finanční stráže i obraně státních hranic. Záštitu nad vzpomínkovými akcemi převzal generální ředitel Celní správy ČR plk. Milan Poulíček, který osobní účastí přispěl k jejich důstojnému průběhu, stejně jako náměstkyně ministra financí pro cla a daně, paní Alena Schillerová. Tradičně se vzpomínkových akcí zúčastnili také ředitelé celních úřadů pro Královéhradecký a Pardubický kraj, plk. Bouda a plk. Pražák. Příjemným překvapením pro organizátory byla účast našeho pana hejtmana Martina Netolického v Horním Jelení. Finanční správu SR a Spolok histórie colníctva a FS SR reprezentovali  pplk. Ján Ščerbík a kpt. Erika Tengeriová. Naše pozvání přijali také členové Spolku celních vysloužilců Slezska, který zastupoval jeho předseda Ladislav Vallo a Klubu veteránů Policie ČR v čele s Jaromírem Charamzou, koordinátorem pro Pardubický kraj. Tradičními účastníky akce byli také starostové měst Horní Jelení a Králíky Petr Tupec a Jana Ponocná a ředitel Muzea K–S 14 Ing. Richard M. Sicha.

V dopolední části jsme v Horním Jelení uctili památku JUDr. Emila Martince. Po státních hymnách v podání smyčcového kvarteta Precordi,  následovaly projevy, ve kterých vystupující řečníci Petr Tupec, JUDr. Alena Schillerová, Bohumil Brandejs a Ján Ščerbík, připomenuli význam této osobnosti pro resort Ministerstva financí a především pro celnictví nově vzniklé Československé republiky. Poté zástupci jednotlivých složek položili kytice u pamětní desky JUDr. Martince, umístěné na budově městského úřadu – viz fotoalbum.  Po ukončení vzpomínkové akce bylo připraveno  krátké pohoštění v budově Městského úřadu, během kterého prezentovali kolegové Brandejs a Panuš, nejnovější poznatky o osobě JUDr. Martince, které objevili v rámci své badatelské činnosti.

Po příjezdu na Horní Lipku následoval slavnostní oběd,ke kterému se podávala tradičně výborná svíčková na smetaně z dílny hospodářky VKCV Marie Šokové. Po obědě byla účastníkům zpřístupněna výstavka dobových dokumentů týkající osobnosti JUDr. Emila  Martince, která velice zaujala její návštěvníky.

Krátce před 15–tou hodinou se účastníci začali postupně přepravovat ke srubu K-S 14 „U cihelny“, kde účastníkům hrála  Dechová harmonie Letohrad. V 15:30  byla zahájena státními hymnami vzpomínková slavnost na počest příslušníků Finanční stráže, kteří jako členové jednotek Stráže obrany státu položili své životy při obraně Československé republiky v letech 1938 a 1939. Po projevech paní Jany Ponocné, plk. Milana Poulíčka, pplk. Jána Ščerbíka a ředitele Muzea K – S 14 Ing. Richarda M. Sichy, položili zástupci jednotlivých složek věnce u hraničního sloupu, který symbolizoval státní hranici – viz fotoalbum.

V rámci vzpomínkové akce také proběhlo předání  pamětních medailí Muzea K-S14. Ředitel Ing. Richard M. Sicha, za přítomnosti náměstka ředitele Technického muzea v Brně ing. Ivo Štěpánka, předal medaile za zásluhy o rozvoj muzea jeho příznivcům a podporovatelům. Mezi ně patří i plk.v.v. František Halás, který se ze zdravotních důvodů akce nezúčastnil a ocenění za něj převzal člen rady VKCV Jiří Panuš. Za osobní zásluhy o přínos pro expozice z historie celnictví a finanční stráže pak předal ocenění mj. také paní Mgr. Bartošové z Technického muzea Brno.

Předseda Spolku celních vysloužilců Slezska Ladislav Vallo pak ocenil spolkovými medailemi  Čestnou jednotku celní správy, kterou společně tvoří kolegové z celních úřadů pro Olomoucký a Královéhradecký kraj. Ve svém projevu připomenul zásluhy plk. v.v. Františka Haláse o vznik, výcvik a materiální vybavení této jednotky. Ocenění předal také místopředsedovi VKCV Ladislavu Brůhovi – viz fotoalbum.

Po ukončení vzpomínkové akce se účastníci vrátili na Horní Lipku na slavnostní večeři, ke které se podával smažený vepřový řízek, který stejně jako obědové menu, přispěl k dobré pohodě všech účastníků vzpomínkových akcí. Následovalo posezení, vzájemná výměna názorů a zkušeností, která se tradičně u některých protáhla až do změny letního času. Po odjezdu většiny členů Dechové harmonie Letohrad, se o hudební doprovod postarala její menší část v čele s vedoucím souboru Josefem Maříkem. Po nedělní snídani se nocležníci začali rozjíždět do svých domovů a krátce před desátou objekt jako poslední opustili Láďa Brůha a Zdeněk Fišer, aby se spolu s úklidovou partou znovu setkali v pondělních v ranních hodinách.

ři přípravě a průběhu letošních vzpomínkových akcí nám již tradičně pomohly oba východočeské celní úřady, bez jejichž podpory bychom nemohli akce ve stávajícím rozsahu zajistit. Také letos nás podpořili i dva kolegové z čestné jednotky CÚ Olomouc. Je třeba poděkovat za podporu všem, kteří se podíleli na organizaci vzpomínkových akcí.

Děkujeme panu generálnímu řediteli GŘC  za převzetí záštity a osobní účast na této akci, ředitelům a služebním funkcionářům celních úřadů pro Pardubický, Královéhradecký a Olomoucký kraj za personální či materiální podporu, případně i osobní účast. Nelze opomenout ani podporu ze strany města Horní Jelení a Muzea K-S 14 „U cihelny“.

Poděkování patří také těm, kteří zajišťují týlové zabezpečení, bez kterého by akce nemohly proběhnout. Tak tedy alespoň několik jmen: Iveta Maixnerová, Lída Brůnová, Lenka Gabrisová, Jan Halbrštát, Dana Vágnerová, Blanka Bžoňková, Petr Daniel, Karel Kulhánek, Zdeněk Bartoš, Jaroslav Doubínek, Milan Jireš, Antonín Šnevajs, Zdeněk Fišer, Marie Šoková, Jiří Žďárský a Monika Žďárská, kteří připravili potřebné zázemí a někteří z nich ve svém osobním volnu nezištně zajišťovali stravování a občerstvení.  Děkujeme také všem, kteří přijali naše pozvání a svojí účastí přispěli ke zdárnému průběhu oslav.
     
Těšíme se na setkání s příznivci nejen celnické historie 28. října 2017 v Horním Jelení a v Králíkách na pěchotním srubu K-S 14 při vzpomínkových akcích k 99. výročí vzniku ČSR.

Za radu VKCV
Ladislav Brůha, místopředseda

Fotogalerie zde:
http://www.vkcv.estranky.cz/fotoalbum/2016/oslavy-rcs-u-srubu-k-s14---29.-x.-2016/

http://www.vkcv.estranky.cz/fotoalbum/oslavy-rcs-u-srubu-k-s14---29.-x.-2016/    Vzpomínkové akce 29 října 2016 v Horním Jelení a v KrálíkáchPaměť řádu
Vzpomínková akce dne 11. listopadu 2016

PAMĚT ŘÁDUMemoriál četaře Arnošta Hrada

V Králikách na Orlickoústecku se uskutečnil první ročník branného závodu - Memoriál četaře Arnošta Hrada, kterého se zúčastnili žáci pěti škol z blízkého okolí. Dopolední zápolení bylo zakončeno pietním aktem u Pěchotního srubu K – S 14 „U cihelny“.

Memoriál četaře Arnošta Hrada   Memoriál četaře Arnošta Hrada


Fotogalerie z akce


Celkově 40 dětí si zasoutěžilo během vojenského dopoledne, které jim uspořádalo Krajské vojenské velitelství Pardubice společně s Jednotou Československé obce legionářské Pardubice. Na programu se podílel i 14. pluk logistické podpory, Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K – S 14 „U cihelny“ Králíky, Dělostřelecká tvrzí Hůrka, Městský úřad Králíky a Centrum zabezpečení oprav Jaroměř.

První část závodu tvořila 2100 m dlouhá běžecká trasa, začínající v dělostřelecké tvrzi Hůrka a končící u Pěchotního srubu K-S  14 „U cihelny“, kterou z poloviny tvořil průběh právě dělostřeleckou pevností Hůrka. Děti tak měly možnost si prohlédnout skryté chodby a sály tvrze, které jinak propojují pět bojových objektů. Mezi dalšími, neméně důležitými soutěžními disciplínami, se děti potýkaly se zdravovědou, překonáním překážky na laně, topografií, střelbami ze vzduchovky, hodem granátu na cíl a znalostním testem.

„Největším zážitkem byl pro nás běh pevností, který jsme si na památku natočili i na go pro. Nejsnadnějším úkolem byla topografie, zato třeba v takovém znalostním testu jsme docela tápali. Škoda jen, že příští rok se už nemůžeme účastnit.“ politovali deváťáci z Králik, výherci kategorie starších žáků.

V kategorii prvního stupně, tedy mladších žáků, zvítězil tým ZŠ Červená Voda. V tomto týmu byl také žák pátého ročníku Zdeněk Zezulka, který zajistil svému týmu maximální počet bodů ze znalostního a vědomostního testu zaměřeného na 2. světovou válku. Mimo prvenství v mladší kategorii byl také ohodnocen zvláštní cenou „Nejen, že odpovědi byly správné, ale vše bylo zodpovězeno v mžiku. Horko těžko, a hlavně ne zcela úspěšně, se s nimi potýkali dospělí.“ žasl nad znalostmi Zezulky ředitel KVV plukovník František Hlaváček.

Krátkým pietním aktem, během něhož se položily květinové dary u Pěchotního srubu K – S 14 „U cihelny“, se uctila památka četaře Arnošta Hrada a v úplném závěru pak zaznělo třikrát bouřlivé hurá směrem k příštímu ročníku této branné soutěže.

V doprovodném programu si děti prohlédly Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ s poutavou přednáškou a také zbraně a výstroj 14. pluku logistické podpory.

Četař Arnošt Hrad

Četař Arnošt Hrad, zástupce velitele srubu a příslušník hraničářského pluku č. 6, při odstoupení pohraničních území Třetí říši odmítl odejít z objektu a spáchal sebevraždu zastřelením. Byl pohřben 10. října 1938 v Praze-Bohnicích.

Podle výpovědí pamětníků se pohřeb stal tichou demonstrací nesouhlasu s kapitulací. Je to nesmazatelná připomínka odhodlání tehdejších příslušníků armády bránit republiku s nasazením svých životů.

(Bolestivý ústup z hranice jako první připomenula pamětní deska umístěná na stěně srubu „ilegálně“ v říjnu roku 1988 několika nadšenci z pozdější Společnosti přátel čs. opevnění. Ta na objektu vydržela přibližně jeden rok. Dne 2. října 1994 pak byla na srubu odhalena oficiální pamětní deska četaři Arnoštu Hradovi a to za účasti nejvyšších představitelů AČR. Následně zcizená deska byla obnovena nákladem Společnosti přátel čs. opevnění v roce 1998 při příležitosti akce „Bouda 98“. Tato deska je umístěna ve vstupní chodbičce do srubu a zde připomíná návštěvníkům smutné dny měsíce října 1938. Od roku 2002 je v minometné místnosti umístěna stálá expozice o životě tohoto četaře.)


Text, fotografie kpt. Lucie MasaříkováTisková zpráva – Muzeum K-S 14 Králíky

Návštěva generálního ředitele GŘC ČR

Dne 19. srpna 2016 navštívil Muzeum čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ nový generální ředitel Generálního ředitelství cel plk. Mgr. Milan Poulíček. Expozice v pevnosti si prohlédl v doprovodu ředitele celního úřadu Pardubice plk. Mgr. Jiřího Pražáka. Ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha seznámil generálního ředitele GŘC s činností Muzea a spolku. Návštěva si prohlédla expozice o čs. armádě i unikátní Památník Finanční stráže RČR, který je rovněž významným pietním místem Pardubického kraje. Plk. Poulíček ocenil zájmovou i odbornou činnost muzejníků a spolupráci s celními veterány. Během své návštěvy se seznámil s budováním rozsáhlejší expozice historie celnictví v nedalekých prostorách Muzea K-S 14 v Králíkách a s memorandem o spolupráci v oblasti tradic a celní historie uzavřeným mezi Muzeem K-S 14, GŘC ČR a Colným riaditeĺstvom Slovenské republiky v roce 2011. V Památníku Finanční stráže v podzemí srubu se poklonil památce zavražděných příslušníků Finanční stráže v době ohrožení republiky v roce 1938.

Foto: A. Neterda

  
Tisková zpráva – Muzeum K-S 14 Králíky

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo rukopis knihy o koncentračním táboře Svatobořice

V Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách se dne 9.4.2016 se uskutečnil tradiční pietní akt k výročí narození četaře A. Hrada v pamětní síni (minometné) v podzemí pevnosti. Akt proběhl za organizace Východočeského klubu celních veteránů a s účastí ČsOL, veteránů Policie ČR, Vojensko-historického klubu Erika Brno a dalších spolků. Současně byl slavnostně Muzeu K-S 14 předán rukopis knihy "Poupata ožehlá nenávistí", který z rukou autorů manželů Havlových a pana Bohumila Brandejse (VKCV) převzal ředitel Muzea K-S 14, Ing. Richard M. Sicha. Unikátní kniha vypráví smutné příběhy obětí nacismu, tedy příbuzných osob kteří opustili někdejší Protektorát, aby se zapojili do zahraničního odboje. Příbuzní byli uvězněni právě v koncentračním táboře Svatobořice, místa utrpění a smrti nedaleko Hodonína. Rukopis bude uložen v depozitáři a knihovně generála Mašína Muzea K-S 14 pro paměť národa, ale jako důkaz badatelské a publikační práce občanů východočeského regionu. Kniha se dočkala celkem dvou vydání.Tisková zpráva – Pardubický kraj

V Králíkách vznikne za přispění kraje expozice věnovaná celníkům

V budově bývalého gymnázia v Králíkách bude vybudována expozice věnovaná historii celnictví, a to nejen na území našich zemí. Pardubický kraj přispěje Vojensko-historickému klubu ERIKA Brno, který je provozovatelem Muzea čs. pevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky, částkou 200 tisíc korun. Na svém čtvrtečním jednání příspěvek schválili krajští radní.

„Jedná se o druhou etapu rekonstrukce a pořízení vybavení do části budovy bývalého gymnázia, které nyní slouží jako zázemí, archiv a depozitář pro muzeum v pěchotním srubu K-S 14. V budoucnu by zde měl být představen vývoj celnictví od starověkého Egypta, přes středověk, až po období první republiky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Tato expozice je další z řady snah na zatraktivnění celého regionu a výborně doplní dnes již existující aktivity věnované vojenské historii,“ dodal hejtman Netolický, který také připomněl, že v minulém roce byly díky příspěvku kraje pořízeny základní vitríny a některé druhy replik dobového vybavení.

„Budování takto náročné expozice je mnohaletá práce. Vyzkoušeli jsme si to u obdobně složitých témat, se kterými jsme se museli potýkat. Jedná se například o jedinečný Památník obětem internace v klášteře na Hoře Matky Boží, který jsme připravovali šest let,“ sdělil ředitel Muzea K-S 14 Králíky Richard M. Sicha. Muzeum K-S 14 si téma celnictví nevybralo náhodou, jelikož disponuje rozsáhlým sbírkovým tematickým fondem a knihovnou z historie celnictví a pašeráctví na Králicku. V Pardubickém kraji se Muzeum K-S 14 zabývá především národními tématy z historie obrany, bezpečnosti státu a válek. Muzeum navíc letos převzalo profesní štafetu předsednictví v rámci Pardubické krajské sekce Asociace Muzeí a galerií České republiky (AMG ČR). Na únorovém zasedání v Litomyšli byl totiž Richard M. Sicha zvolen předsedou pro nadcházející období. V celostátním Senátu AMG ČR se bude zabývat v pracovní skupině zejména novou legislativou a Koncepcí rozvoje muzejnictví ČR na léta 2015 – 2020.

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/84385/v-kralikach-vznikne-za-prispeni-kraje-expozice-venovana-celnikum#


Tisková zpráva – Králická pevnostní oblast se prezentuje v Brně

Králická pevnostní oblast v Brně – na Regiontour a GO

Pevnostní muzea sdružená do obecně prospěšné společnosti Králická pevnostní oblast se prezentují v rámci informačního stánku Pardubického a Hradeckého kraje na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR a GO 2016 v Brně. Ve dnech 14. až 17. ledna 2016 nalezne zájemce prvorepublikové opevnění v pavilonu P, stánek č. 110. Graficky části stánku Pardubického kraje dominují velkoplošné fotografie – zachycující podzemní systém dělostřelecké tvrze Bouda a exteriér pěchotního srubu K – S 14 U cihelny. K dispozici jsou zájemcům prezentační a informační materiály a přítomni zástupci některých z muzeí.

Veletrh cestovního ruchu v Brně představuje největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě.

REGIONTOUR je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice. Účastní se jej klíčové subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR a jednotlivých regionů.

GO se zaměřuje na výjezdovou turistiku. Vedle tuzemských cestovních kanceláří a agentur se jej účastní poskytovatelé služeb cestovního ruchu v oblíbených zahraničních destinacích a zahraniční turistické centrály.

Prvorepublikové pevnostní pásmo uzavírající státní hranici mezi kótou Maliník a Zemskou bránou (dnes východní část Pardubického kraje) je obsahem unikátního projektu s názvem „Králická pevnostní oblast“. Představovalo jeden z nejsilněji opevněných úseků hranic Republiky československé a mimořádné bylo i v rámci Evropy před II. světovou válkou. Intenzivní prací se zde v letech 1936–1938 stavebním firmám řízeným Ředitelstvím opevňovacích prací podařilo vybudovat celkem 247 pevnostních objektů různého typu, pro pevnostní jednotky zde armáda nechala postavit moderní kasárna, pevnostní silnice, rozsáhlou pevnostní telefonní síť a kilometry překážek proti nepřátelským tankům a pěchotě.

V současnosti se s těmito kdysi přísně tajenými pevnostními stavbami může návštěvník regionu seznámit prostřednictvím muzeí ve zpřístupněných pevnostních objektech, z nichž Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka a Vojenské muzeum Králíky jsou přístupné i v zimním období (!).

Zájemce o informace nemusí tedy až na Králicko, na veletrhu cestovního ruchu získá materiály o většině subjektů a aktivit ve zdejší turisticky mimořádně atraktivní oblasti.

Zdroj: Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.

new

 

Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.